cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.10 let výrocí napadení antraxem V ríjnu bylo prohlásení TFAH

Pri prílezitosti 10. výrocí antraxových útoku ve Spojených státech, které se konaly v ríjnu tohoto roku, vystoupil Jeff Levi, PhD, výkonný reditel spolecnosti Trust for America's Health (TFAH)

"Vsichni z nás v Trust for America's Health chtejí vzít toto výrocí, abychom si pamatovali ty, které jsme ztratili, a jejich blízké a pripomínali komunitu verejného zdraví a dalsí respondenty, kterí neúnavne a hrde usilovne reagovali a chránili nás.
Pracovníci ve verejném zdraví byli v cele odpovedi na antrax - diagnostikovat a lécit obeti a v krátké dobe provozovali více nez milion testu na 125 000 potenciálne zivot ohrozujících vzorkách po celé zemi. Tito úredníci casto pracovali bez dostatecných prostredku nebo skolení na to, aby reagovali na tyto typy útoku a meli omezené znalosti o vede, která se týká zbranovaného antraxu, a jak siroce se rozptýlila prostrednictvím postovního systému USA. Toto bylo skutecne poprvé, kdy se verejné zdraví stalo ústredním prvkem reakce na mimorádné události a národní bezpecnosti na sirokém základe.
Behem uplynulého desetiletí jsme provedli spoustu strategických, inteligentních investic na zlepsení pripravenosti ve Spojených státech. Nedávné skrty federálního, státního a místního rozpoctu vsak ohrozují ohrození tohoto pokroku. Nejdulezitejsím zpusobem, jak muzeme ctít minulost, je zajistit, abychom udrzeli dostatek zdroju na podporu oblasti verejného zdraví, aby meli nástroje a odborné znalosti, které potrebují k tomu, aby vykonávali svou práci - abychom mohli zabránit tomu, co muzeme, a reagovat, muset."

TFAH a Robert Wood Johnson Foundation (RWJF) vydali zprávu nazvanou "Vzpomínky na 9/11 a Anthrax: Vitalní role verejného zdraví v národní obrane" dne 1. zárí 2011. Zpráva obsahuje pokrok v hodnocení a mezery v 10leté pripravenosti na verejnou zdravotní péci a zahrnuje zprávy z rukou z rad úredníku verejného zdraví, laborantu, lékaru a lékaru, kterí byli na fronte po antraxovém útoku. Mezi funkce patrí také casová osa antraxových událostí a shrnutí zdlouhavého vysetrování trestných cinu k identifikaci pachatele.
Behem uplynulého desetiletí bylo dosazeno významných zlepsení v techto klícových oblastech:
  • zvysování a modernizaci personálu a zvýsení kapacity
  • právní ochrany a odpovednosti
  • distribuce farmaceutických a zdravotnických prostredku
  • plánování pripravenosti a koordinace
  • laboratorí verejného zdraví
  • sledovací komunikace
  • Strategické národní zásoby
  • výroby vakcín
O deset let pozdeji se stále pracuje na resení nekterých oblastí, které je treba jeste zlepsit, vcetne nedávných rozpoctových skrtu, nedostatku dobre vyskolených pracovníku verejného zdravotnictví, naléhavé potreby dalsího ockování a farmaceutického výzkumu, hledání lepsích zpusobu podpory komunit mohou se lécit a zotavit se z katastrof, úcinneji reagovat na poptávku po hromadné péci v mimorádných situacích a vytvorit integrovaný celostátní prístup k biologickému dozoru.
Níze jsou uvedeny ukázky odhadu zprávy, které obsahují citace nekterých lidí, kterí byli postizeni behem nebo po záchvatu antraxu:
"Co mi nejvíce dopadá na antraxové útoky v roce 2001, je pojem, ze bioteror je od této chvíle skutecností a uz není abstraktní koncepcí ... Dnes víme a muzeme presne popsat presne to, co se stalo. potenciálne vystaven antraxu v roce 2001, bylo nakazeno 22 lidí, z nichz pet zemrelo.V dnesní dobe víme, ze útoky byly nepravdepodobné u spolecného úsilí skupiny nebo organizace zamerené na sirokou závislost na nasí spolecnosti a velkém poctu lidí. pravdepodobne pocházelo z jednání jediného jedince, který byl pravdepodobne mentálne nestabilní.V dnesní dobe známe, ze záchvaty antraxu mely pomerne omezený a krátkodobý dopad na morbiditu a úmrtnost, avsak v té dobe byla celá událost obklopena nejistotou. "
- Anthony S. Fauci, MD, reditel NIAID / NIH

"Nejvetsím problémem je to, ze zeme se uspokojuje a mozná se ztrácíme na tom, ze je dulezité, abychom byli pripraveni. My, jako národ, jsme investovali do budování infrastruktury, abychom zajistili, ze program verejného zdraví bude lépe pripraven reagovat na biologický jak cas plyne bez události a rozpocet se i nadále snizuje, stejne jako nase schopnost být plne pripravena. "Neschopnost udrzet infrastrukturu, kterou jsme vybudovali, muze mít za následek návrat nás zpátky tam, kde jsme zacali."
-- Dr. Segaran Pillai, vedoucí lékar a vedecký poradce, Ph.D. MS, SM (AAM), SM (ASCP), reditelství pro vedu a techniku, Department of Homeland Security, který byl na Floride behem antraxu, kdyz byl poprvé detekován antrax

Napsal Petra Rattue

Mohli bychom potrebovat 6,5 hodiny spánku?

Mohli bychom potrebovat 6,5 hodiny spánku?

Velkou stízností nasí doby je, ze moderní zivotní styl - s umelým osvetlením, elektronickými prístroji a dodávkou kofeinu - zkrátil dobu spánku z "prirozených" úrovní a narusil jeho nacasování. Ale lidé, kterí zijí mimo zázemí mestského zivota, mohou spát jeste méne nez my, podle pruzkumu zverejneného v casopise Current Biology.

(Health)

Osteoporóza: Pokyny pro lécbu aktualizací ACP pro prevenci zlomenin kostí

Osteoporóza: Pokyny pro lécbu aktualizací ACP pro prevenci zlomenin kostí

Aby se snízilo riziko zlomenin kycle a vertebrálních fraktur u zen s osteoporózou, meli by lékari lécit s bisfosfonáty risedronátem, alendronátem nebo kyselinou zoledronovou nebo alternativne s biologickým cinidlem denosumabem. ACP upravily své pokyny pro lécbu osteoporózy a nízké hustoty kostí.

(Health)