cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.10 zanedbávaných tropických nemocí - cíl na konci desetiletí

Cílem je odstranit nebo alespon kontrolovat 10 zanedbaných tropických nemocí do roku 2020 - je to verejné a soukromé partnerství, vcetne 13 farmaceutických spolecností, Spojeného království, Spojených arabských emirátu, Svetové banky, Nadace Bill & Melinda Gates, a nekteré dalsí celosvetové organizace.
Partneri se snazí spolupracovat na odstranení zanedbávaných tropických nemocí (NTD) v zemích, kde jsou endemické. Slíbili, ze úzce spolupracují s postizenými zememi. Podle Svetové zdravotnické organizace (WHO) je deset NTD postizeno 1,4 miliardy lidí; vetsina z nich zije v nejchudsích zemích sveta.
V oficiálním oznámení, které se dnes konalo v Royal College of Physicians v Londýne, partneri uvedli, ze budou bojovat proti NTD:

 • Rozsirovat nebo prinejmensím udrzovat programy darování drog tak, aby poptávka byla splnena az do konce roku 2020.
 • Sdílejte know-how a nové aktivní slozky, které urychlí výzkum a vývoj nových léku.
 • Pridelení více nez 785 milionu dolaru na zlepsení výzkumu a vývoje a podporu programu distribuce a implementace drog.
 • Potvrzení "Londýnské deklarace o zanedbaných tropických nemocech". Deklarace slibuje novou míru angazovanosti a spolupráce pri sledování pokroku.
Bill Gates, spolupredseda Nadace Bill & Melinda Gates, rekl:
"Dnes jsme se spojili, abychom zvýsili dopad nasich investic a staveli na obrovský pokrok, který jsme dosud dosáhli. Tento inovacní prístup musí slouzit jako model pro resení dalsích globálních výzev v oblasti rozvoje a pomuze milionum lidí vybudovat sobestacnost a prekonat potrebe pomoci. "

Nadace Gates uvádí, ze behem následujících peti let venuje 363 milionu dolaru na produktový a operacní výzkum spolecnosti NTD.
Spolecnost WHO vydala v nové zpráve nazvanou "Nejlepsí zpusob, jak bojovat proti NTD" "Zrychlení práce na prekonání globálního dopadu zanedbávaných tropických nemocí - Plán implementace" (PDF). Dokument stanoví, jaký cíl lze dosáhnout do roku 2020.
Dr. Margaret Chan, generální reditelka WHO:
"Úsilí WHO, výzkumníci, partneri a príspevky prumyslu zmenily oblicej NTD.Tyto staroveké choroby jsou nyní prináseny na kolena s ohromující rychlostí.Vzhledem k tomu, ze dnesní hybná síla je dnes zesílena, jsem témer jistý vsechna tato onemocnení mohou být odstranena nebo kontrolována do konce tohoto desetiletí. "

Partneri prislíbili více financních prostredku na prekonání nedostatku v úsilí o vymýcení následujících NTD do roku 2020:
 • Oslepující trachoma
 • Chagasova choroba
 • Onemocnení guinea cervu
 • Malomocenství
 • Lymfatická filariáza
 • Rec slepota
 • Schistosomiáza
 • Spavá nemoc
 • Puda prenásená helmint
 • Viscerální leishmanióza


Recová slepota (onchocerciasis) je endemická v nekterých cástech sveta. Na tomto obrázku deti vedou slepé dospelé
Sir Andrew Witty, generální reditel spolecnosti GlaxoSmithKline, rekl jménem partneru z farmaceutického prumyslu:
"Mnoho spolecností a organizací pracovalo po desetiletí na boji s temito straslivými nemocemi, ale nikdo z nich nemuze delat sami sebe." Dnes se zavázáme pracovat ruku v ruce a revolucionizovat zpusob, jakým tyto nemoci nyní a v budoucnosti bojujeme . "

IFPMA (Mezinárodní federace farmaceutických výrobcu a sdruzení) zavázala kazdorocne priblizne 1,4 miliardy dolaru lécby pro ty, kterí to potrebují.
11 farmaceutických spolecností a nekterých DNDi (Léky pro zanedbané nemoci iniciativa) spolupracovníci zprístupnují své údaje knihovnám. Pracují spolecne s databázovými spolecnostmi a knihovnami a vyvíjejí WIPO Re: Search, databázi sloucenin, odborných znalostí a znalostí.
Nadace Gates, Nadace pro detský investicní fond a Centrum Cartera a jeho vysoký predstavitel Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, prezident Spojených arabských emirátu, uvedli, ze darují 40 milionum dolaru Centru Carter. Oddelení britského ministerstva pro mezinárodní rozvoj (DFID) slíbilo 20 milionu liber (priblizne 30 milionu dolaru), pokud jiní také darují, v rámci cíle £ 195 vuci NTD.
S dalsími cástkami 89 milionu dolaru, které USAID oznámil, poskytne organizace 212 dolaru na odstranení DND.
Svetová banka oznámila prodlouzení financní a technické podpory afrických zemí, aby mohli zlepsit a posílit své zdravotní systémy a efektivneji odstranit NTD nebo je ovládat. Banka také tvrdí, ze spolecne s ostatními partnery rozsiruje sverenecký fond, který se zabývá problémem recové slepoty, stejne jako dalsí NTD, které jsou v Africe endemické.
Stephen O'Brien, britský ministr pro mezinárodní rozvoj, rekl:
"Svet se spojil, aby skoncil zanedbávání techto hrozných onemocnení, které zbytecne deaktivují, slepí a zabíjejí miliony nejchudsích lidí sveta. Velká Británie a dalsí partneri vedou cestu k poskytování kritických léciv milionum lidí, které umoznují detem navstevovat skolu a rodice, aby zajistili své rodiny, aby se mohli vymanit z chudoby a nakonec se uz neopírají o pomoc. "

Deklarace a sliby, které byly dnes ucineny, odpovídají Práce na prekonání globálního dopadu zanedbávaných tropických nemocí, zpráva WHO 2010.
Nekteré národní vlády, kde jsou NTD rozsírené, jako jsou Tanzanie, Mozambik, Brazílie a Bangladés, uvedly, ze budou provádet komplexní plány na vymýcení NTD - zavázaly se k tomuto konecnému cíli odhodlání vlády.
Dr. Alexandre Manguele, ministryne zdravotnictví, Mozambik, rekl:
"Od okamziku, kdy bylo zrejmé dukazy o velmi tezké zátezi NTD v Mozambiku, vláda Mozambiku prijala opatrení a nepretrzite zvysovala své odhodlání a investice, aby tyto nemoci zvládla nebo odstranila. S prostredky, které se dnes v rámci tohoto partnerství prislíbily vláda Mosambiku cítí stále víc jisté, ze mise muze být splnena. "

Príklady závazku z partnerských závazku zahrnují:
 • Dárci NTD protidrogových programu uvedli, ze budou i nadále rozsirovat nebo alespon podporovat programy do roku 2020.
 • Celosvetová lymfatická filariáza Vylucovací program - Nadace Bill & Melinda Gates, Eisai a Sanofi se zavázaly darovat 120 milionu tablet DEC. To znamená, ze zásoby by mely stacit az do konce dekády.
 • Chagasova nemoc - Bayer ríká, ze její dar z nifurtimoxu se zdvojnásobí.
 • DEC tablety pro lymfatickou filariázu - Eisai tvrdí, ze její dar bude mít az 2,2 miliardy tablet.
 • Viscerální leishmanióza - dar Galaad AmBisome pro lonský rok bude pokracovat (za cenu). Spolecnost se rovnez zavázala pokracovat v investicích do výzkumu a vývoje a nových technologií, které pomáhají bojovat proti viscerální leishmanióze a pomáhají postizeným národum s omezenými zdroji vyporádat se.
 • Slachy prenásené pudou - GSK (GlaxoSmithKline) uvádí, ze jeho darování albendazolem bude prodlouzeno na 400 milionu tablet rocne po dobu dalsích peti let (do roku 2020).
 • Lymfatická filariáza - 600 milionu tablet GSK rocne bude pokracovat az do konce dekády.
 • Pudy prenásené helminty - J & J (Johnson & Johnson) ríká, ze do konce tohoto desetiletí rozsírí své dárky o 200 miliónu rocne mebendazolu.
 • Rícní slepota a lymfatická filariáza - spolecnost MSD tvrdí, ze její dárcovství ivermektinu bude pokracovat az do roku 2020. Spolecnost se také zabývá pouzíváním ivermektinu k boji proti dalsím onemocnením a podmínkám.
 • Schistosomiáza (hlemýzdová horecka) - Merck KGaA ríká, ze jeho 25 milionu soucasných dávek tablet praziquantel se zvýsí na 250 milionu rocne. Spolecnost dodává, ze toto bude pokracovat neomezene.
 • Malomocenství - Novartis ríká, ze její závazek poskytovat rifampicin, klofazimin a dapson bude rozsíren.
 • Oslepující trachom - spolecnost Pfizer tvrdí, ze do roku 2020 bude i nadále venovat dávku azithromycinu. Spolecnost bude také darovat léky a placebo pro studie detské úmrtnosti.
 • Spatná nemoc - Sanofi ríká, ze rozsiruje své dary eflornithinu, melarsoprolu a pentamidinu. Spolecnost ríká, ze také pomáhá místním pri logistické podpore tak, aby pacienti dostávali své léky zdarma.
Napsal Christian Nordqvist

7 kroku AHA prokázalo, ze snizuje srdecní onemocnení

7 kroku AHA prokázalo, ze snizuje srdecní onemocnení

Lidé, kterí mají dobrý výsledek v kontrolním seznamu Life Simple 7 spolecnosti American Heart Association pro zdravé srdce, mají mensí pravdepodobnost vývoje srdecního selhání, coz je stav, který snizuje prutok krve a kyslíku do tela, podle výzkumu v casopise Circulation: Heart Failure. Cvicení je jedním ze sedmi opatrení, která doporucuje porazit srdecní onemocnení.

(Health)

Wolbachia Bacterium muze zpusobit sírení horúcky dengue

Wolbachia Bacterium muze zpusobit sírení horúcky dengue

Wolbachia pipientis, bezná bakterie, muze zastavit sírení viru dengue v jeho hostiteli komáru a úcinne zastavit sírení horúcky dengue, výzkumníci z University of Queensland v Brisbane v Austrálii uvedli v casopise Nature. Dengue horecka, která je prenásena komátem Aedes aegypti, zabije kazdorocne priblizne 12 500 lidí.

(Health)