cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.10-20-30 tréninkový koncept zlepsuje zdraví s mensím výkonem

Bezeri mohou zlepsit svuj výkon a zdraví behem pouhých 20-30 minut tím, ze budou sledovat novou koncepci tréninku 10-20-30, ríkají výzkumní pracovníci.
Koncepce výcviku 10-20-30, vyvinutá výzkumnými pracovníky z odboru cvicení a sportovních ved na Kodani univerzite, zahrnuje zahrívání 1 km a následne:

  • 10 vterin bezí vysokou rychlostí
  • 20 sekund bezí s mírnou rychlostí
  • 30 sekund pri velmi nízké rychlosti
Tento blok se opakuje 5krát po dobu 5 minut, po které následuje 2minutový odpocinek. Tato sekvence se behem tréninku opakuje 3-5 krát. Navíc je potreba pouze 20-30 minut vcetne zahrátí. Studie je publikována v Journal of Applied Physiology.

Výzkumní pracovníci zapsali 18 mírne vyskolených bezcu, kterí následovali tréninkový koncept 10-20-30 po dobu 7 týdnu. Zjistili, ze i pres 50% zkrácení doby, kterou úcastníci vycvicovali, byli bezci schopni zlepsit výkonnost na 1500m dlouhém behu o 23 sekund a témer o 1 minutu na 5km.
Dále tým zjistil, ze krevní tlak a hladina cholesterolu v krvi výrazne poklesla mezi bezci.

Profesor Jens Bangsbo, odbor výcviku a sportu, který vedl studii, vysvetlil:
"Bylo nám velkým prekvapením, ze vidíme takové zlepsení ve zdravotním profilu s ohledem na skutecnost, ze úcastníci uz nekolik let bezí. Výsledky ukazují, ze velmi intenzivní trénink má velký potenciál pro zlepsení zdravotního stavu jiz vyskolených jedincu."

Navíc se behem studijního období také zlepsila emocní spokojenost úcastníku, podle doktoranda Thomase Gunnarssona.

Gunnarsson uvedl: "V porovnání s kontrolními subjekty jsme zjistili snízení emocního stresu a pokracují v bezném tréninku na základe dotazníku o stresu z obnovy, který byl podán pred a po sedmi týdnech tréninku."
Katrine Dahlová, úcastnice studie, vysvetlila: "Výcvik byl velmi inspirativní, nemohl jsem se dockat, az se dostanu ven a bezím spolu s ostatními." Dnes bezím mnohem rychleji, nez jsem si myslel, ze je to mozné. "
Napsal Grace Rattue

Mohou se pouzívat esenciální oleje k lécbe astmatu?

Mohou se pouzívat esenciální oleje k lécbe astmatu?

Obsah esenciálních oleju pro astma Co je to astma? Jiné lécby Astma je dlouhodobé onemocnení plic. Dýchací cesty v plicích se zanícují a otekly, coz zpusobilo, ze se dýchací cesty utáhly. To ztezuje procházení vzduchu a dýchání osoby. Podle Asociace amerických plic je témer 26 milionu Americanu astma, vcetne více nez 7 milionu detí.

(Health)

Pokud by lidé uzívali pouze své léky, usetrili bychom miliardy

Pokud by lidé uzívali pouze své léky, usetrili bychom miliardy

Predstavte si svet, kde si kazdý uzíval své léky a lékari predepisovali pouze generické léky (pokud jsou k dispozici)? Podle zprávy CVS Caremark by Amerika usetrila miliardy dolaru kazdý rok. Nová zpráva o stavu státu z roku 2013: zpráva o adherence - naznacuje, ze americký systém zdravotní péce by usetril jmení v nákladech na zdravotní péci, pokud by se zvýsila míra dodrzování léku.

(Health)