cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.10-20-30 tréninkový koncept zlepsuje zdraví s mensím výkonem

Bezeri mohou zlepsit svuj výkon a zdraví behem pouhých 20-30 minut tím, ze budou sledovat novou koncepci tréninku 10-20-30, ríkají výzkumní pracovníci.
Koncepce výcviku 10-20-30, vyvinutá výzkumnými pracovníky z odboru cvicení a sportovních ved na Kodani univerzite, zahrnuje zahrívání 1 km a následne:

  • 10 vterin bezí vysokou rychlostí
  • 20 sekund bezí s mírnou rychlostí
  • 30 sekund pri velmi nízké rychlosti
Tento blok se opakuje 5krát po dobu 5 minut, po které následuje 2minutový odpocinek. Tato sekvence se behem tréninku opakuje 3-5 krát. Navíc je potreba pouze 20-30 minut vcetne zahrátí. Studie je publikována v Journal of Applied Physiology.

Výzkumní pracovníci zapsali 18 mírne vyskolených bezcu, kterí následovali tréninkový koncept 10-20-30 po dobu 7 týdnu. Zjistili, ze i pres 50% zkrácení doby, kterou úcastníci vycvicovali, byli bezci schopni zlepsit výkonnost na 1500m dlouhém behu o 23 sekund a témer o 1 minutu na 5km.
Dále tým zjistil, ze krevní tlak a hladina cholesterolu v krvi výrazne poklesla mezi bezci.

Profesor Jens Bangsbo, odbor výcviku a sportu, který vedl studii, vysvetlil:
"Bylo nám velkým prekvapením, ze vidíme takové zlepsení ve zdravotním profilu s ohledem na skutecnost, ze úcastníci uz nekolik let bezí. Výsledky ukazují, ze velmi intenzivní trénink má velký potenciál pro zlepsení zdravotního stavu jiz vyskolených jedincu."

Navíc se behem studijního období také zlepsila emocní spokojenost úcastníku, podle doktoranda Thomase Gunnarssona.

Gunnarsson uvedl: "V porovnání s kontrolními subjekty jsme zjistili snízení emocního stresu a pokracují v bezném tréninku na základe dotazníku o stresu z obnovy, který byl podán pred a po sedmi týdnech tréninku."
Katrine Dahlová, úcastnice studie, vysvetlila: "Výcvik byl velmi inspirativní, nemohl jsem se dockat, az se dostanu ven a bezím spolu s ostatními." Dnes bezím mnohem rychleji, nez jsem si myslel, ze je to mozné. "
Napsal Grace Rattue

Vysoká sul v strave s vysokým obsahem tuku zjistila, ze brání prírustku hmotnosti u mysí

Vysoká sul v strave s vysokým obsahem tuku zjistila, ze brání prírustku hmotnosti u mysí

Nová studie zjistila, na rozdíl od ocekávání výzkumníku, ze pridání vysoké hladiny soli do stravy s vysokým obsahem tuku zabranuje prírustku hmotnosti u mysí. Vedci byli prekvapeni, ze mysi konzumují vysoko-tukovou, vysoko-sul stravu, která se na podobné mnozství vází na mysi, které jedí standardní stravu. Výsledky studie, publikované ve vedeckých zprávách, mohou naznacovat, ze snaha verejného zdraví pokracovat ve snizování príjmu sodíku muze mít neocekávané a neúmyslné následky, tvrdí jeden z autoru studie.

(Health)

Cranberry Juice je neúcinná proti cystitide, infekcím mocového mechýre

Cranberry Juice je neúcinná proti cystitide, infekcím mocového mechýre

Extrakt z brusinek nezabrání infekcím mocových cest (UTI) a infekcí mocového mechýre, jako je cystitida, zatímco jakákoli nepatrná výhoda by mohla být pozorována pouze u zen s opakujícími se infekcí mocových cest. To je záver nové studie, publikované v knihovne Cochrane. Brusinky a brusinková stáva jsou jiz dlouho pouzívány k odvrácení UTI, nicméne není jasné, jak presne zabranují infekci.

(Health)