cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.10-20-30 tréninkový koncept zlepsuje zdraví s mensím výkonem

Bezeri mohou zlepsit svuj výkon a zdraví behem pouhých 20-30 minut tím, ze budou sledovat novou koncepci tréninku 10-20-30, ríkají výzkumní pracovníci.
Koncepce výcviku 10-20-30, vyvinutá výzkumnými pracovníky z odboru cvicení a sportovních ved na Kodani univerzite, zahrnuje zahrívání 1 km a následne:

  • 10 vterin bezí vysokou rychlostí
  • 20 sekund bezí s mírnou rychlostí
  • 30 sekund pri velmi nízké rychlosti
Tento blok se opakuje 5krát po dobu 5 minut, po které následuje 2minutový odpocinek. Tato sekvence se behem tréninku opakuje 3-5 krát. Navíc je potreba pouze 20-30 minut vcetne zahrátí. Studie je publikována v Journal of Applied Physiology.

Výzkumní pracovníci zapsali 18 mírne vyskolených bezcu, kterí následovali tréninkový koncept 10-20-30 po dobu 7 týdnu. Zjistili, ze i pres 50% zkrácení doby, kterou úcastníci vycvicovali, byli bezci schopni zlepsit výkonnost na 1500m dlouhém behu o 23 sekund a témer o 1 minutu na 5km.
Dále tým zjistil, ze krevní tlak a hladina cholesterolu v krvi výrazne poklesla mezi bezci.

Profesor Jens Bangsbo, odbor výcviku a sportu, který vedl studii, vysvetlil:
"Bylo nám velkým prekvapením, ze vidíme takové zlepsení ve zdravotním profilu s ohledem na skutecnost, ze úcastníci uz nekolik let bezí. Výsledky ukazují, ze velmi intenzivní trénink má velký potenciál pro zlepsení zdravotního stavu jiz vyskolených jedincu."

Navíc se behem studijního období také zlepsila emocní spokojenost úcastníku, podle doktoranda Thomase Gunnarssona.

Gunnarsson uvedl: "V porovnání s kontrolními subjekty jsme zjistili snízení emocního stresu a pokracují v bezném tréninku na základe dotazníku o stresu z obnovy, který byl podán pred a po sedmi týdnech tréninku."
Katrine Dahlová, úcastnice studie, vysvetlila: "Výcvik byl velmi inspirativní, nemohl jsem se dockat, az se dostanu ven a bezím spolu s ostatními." Dnes bezím mnohem rychleji, nez jsem si myslel, ze je to mozné. "
Napsal Grace Rattue

Uzivatelé sociálních médií se pravdepodobne budou cítit izolovane, zjistují studie

Uzivatelé sociálních médií se pravdepodobne budou cítit izolovane, zjistují studie

Sociální izolace je rostoucí obavou verejného zdraví. V posledních letech výzkum spojil sociální izolaci se zvýseným rizikem úmrtnosti a nová studie zkoumala dopad vyuzití sociálních médií na vnímanou sociální izolaci. Nový pruzkum ukazuje, ze cas strávený na platformách sociálních médií muze výrazne zvýsit pocit spolecenské izolace.

(Health)

Empatézní lékari mají pacienty s lepsími výsledky

Empatézní lékari mají pacienty s lepsími výsledky

Lékari, kterí jsou více empatickí, mají obecne pacienty s lepsími výsledky a méne zdravotními komplikacemi. Predchozí studie ukázaly, ze kdyz se lékari podrobí krátkým tréninkovým programum ke zlepsení jejich empatie, pacienti významne prospívají. Nová studie, kterou provedli vedci z univerzity Thomas Jefferson, publikovala v akademickém lékarství, sestávala z 242 lékaru a 20 961 diabetiku z Itálie; byla to následná studie z brezna 2011 zahrnující 29 lékaru a 891 pacientu s cukrovkou.

(Health)