cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.1 u 5 Americanu s dusevním onemocnením, National Survey

Priblizne 45,9 milionu lidí, nebo priblizne 1 z 5 dospelých Americanu (vek 18 let a starsí), zaznamenalo v uplynulém roce dusevní onemocnení, které bylo v posledním mesíci zverejneno v posledním národním pruzkumu o uzívání a zdraví drog v USA.
Pruzkum publikovaný Správou o zneuzívání látek a správe sluzeb pro dusevní zdraví (SAMHSA) zjistil, ze míra dusevních chorob u 18 az 25 let byla více nez dvakrát vyssí nez u osob ve veku 50 a více let (29,9% oproti 14,3% %).
Zpráva o setrení definuje dusevní onemocnení jako diagnostikovatelnou mentální, behaviorální nebo emocní poruchu zalozenou na kritériích uvedených v DSM-IV (Diagnostický a statistický manuál dusevních poruch, vydání IV, publikovaný Americkou psychiatrickou asociací APA v roce 1994). Definice vylucuje poruchy vývoje a uzívání látek.
Podle Svetové zdravotnické organizace (WHO) v rozvinutých zemích psychická nemoc predstavuje více postizení nez jakákoli jiná skupina onemocnení, vcetne onemocnení srdce a rakoviny.
Ekonomický dopad dusevních onemocnení v USA je vysoký: odhady naznacují, ze v roce 2002 dosáhly priblizne 300 miliard dolaru.
Americký národní pruzkum o uzívání a zdraví drog (NSDUH) zahrnuje kazdorocne kolem 67 500 osob (ve veku 12 a více let) v celé zemi.
Poslední pruzkum (2010 NSDUH) také zjistil:

  • U dospelých zen se v minulém roce casteji vyskytly dusevní choroby nez dospelé muzi (23 oproti 16,8%).

  • Závislost a zneuzívání látek byly u osob s dusevním onemocnením vyssí (20% oproti 6,1% ve srovnání s osobami bez dusevní poruchy).

  • 11,4 milionu dospelých (5% dospelé populace) trpelo v minulém roce závazným dusevním onemocnením, které vedlo k váznému funkcnímu poskození, které podstatne narusuje nebo omezuje jednu nebo více zivotních cinností.

  • Ty mely jeste vyssí míru závislosti na látce nebo zneuzívání (25,2%).
Správce SAMHSA Pamela S. Hyde uvedl v tisku, ze:
"Tato data podtrhují dulezitost lécby zneuzívání návykových látek také."
Nicméne "dusevní choroby mohou být úspesne zvládnuty a lidé se zotavují," rekl Hyde a dodal, ze vláda "pracuje na podpore vyuzívání sluzeb dusevního zdraví prostrednictvím reformy zdravotnictví. Lidé, rodiny a komunity budou mít prospech ze zvýseného prístupu k psychickým zdravotní sluzby."

Dále uvedla, ze dusevní onemocnení není "izolovaným problémem verejného zdraví". Casto existuje spolecne s dalsími onemocneními, jako jsou kardiovaskulární stavy, cukrovka, obezita a rakovina. Je také spojena s rizikovým chováním, jako je fyzická necinnost, kourení, nadmerné pití a nedostatecný spánek. A pokud lécíte dusevní onemocnení, casto se vám podarí snízit úcinky dalsích poruch, rekl Hyde.
Ve zpráve vyplývá, ze behem roku 2010 bylo v roce 2010 prijato 39,2%, resp. 4 z 10 lidí s dusevním onemocnením. U osob se závazným dusevním onemocnením byla míra prijímání sluzeb výrazne vyssí na 60,8%.
Ve zpráve se rovnez uvádí, ze v uplynulém roce vázne uvazovalo o sebevrazde 8,7 milionu dospelých, vcetne 2,5 milionu, kterí se rozhodli zabít sebe a 1,1 milionu lidí, kterí se snazili.

Zpráva také zduraznuje nekteré dulezité otázky dusevního zdraví mezi 12 az 17letými. Pro rok 2010 zjistí, ze 1,9 milionu mladých (8% ve veku 12 az 17 let) zaznamenalo v uplynulém roce velkou depresivní epizodu. Hlavní depresivní epizoda trvá nejméne 2 týdny a je charakterizována ztrátou zájmu nebo potesení z kazdodenních cinností a která splnuje nejméne ctyri ze sedmi kritérií symptomu stanovených v DSM-IV.
Vzhledem k tomu, ze údaje v dospelosti odrázejí stejný vzorec, zpráva ukazuje, ze mladí lidé v této vekové skupine, kterí v minulém roce zaznamenali rozsáhlou depresivní epizodu, zaznamenali v uplynulém roce více nez dvojnásobek míry uzívání nelegálních drog (37,2%). ve srovnání s rovesníky, kterí v téze dobe nemeli významnou depresivní epizodu (17,8%).
Dr. Ileana Ariasová, hlavní zástupkyne reditele Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) USA, uvedla, ze zpráva "poskytuje dalsí dukaz, ze musíme pokracovat v úsilí o monitorování úrovne dusevních onemocnení ve Spojených státech, abychom úcinne zabránili této významné verejnosti zdravotní problém a jeho negativní dopad na celkové zdraví ".

Krizová horká linka

Pokud jste v krizi nebo znáte nekoho, kdo je a který muze být v bezprostredním nebezpecí sebevrazdy, pak SAMHSA naléhave vyzývá, abyste volali National Suicide Prevention Lifeline 1-800-273-TALK (8255), nebo jdete na jejich webové stránky na www. suicidepreventionlifeline.org.

Horká linka je financována spolecností SAMHSA a poskytuje kazdému dni v prubehu celého roku bezplatné a duverné poradenství vsem potrebným v celých Spojených státech.
Pokud jste mimo USA, zkuste tuto stránku Befrienders International.
Ve Velké Británii kontaktujte Samaritany.
Napsal Catharine Paddock PhD

Hladovení medi muze slibovat lécbu nekterých typu rakoviny

Hladovení medi muze slibovat lécbu nekterých typu rakoviny

Nová studie zjistila, ze velké procento melanomu a nekterých dalsích typu rakoviny - vcetne nekterých leukemií a rakoviny stítné zlázy - je vyvoláno mutací v genu BRAF, který se spoléhá na zásobu medi. Vedci naznacují, ze tyto typy rakoviny mohou reagovat na léky, které jsou jiz pouzívány k zablokování absorpce medi ve vzácných genetických podmínkách.

(Health)

Dlouhodobá ztráta hmotnosti je pro zeny po menopauze extrémne tezká

Dlouhodobá ztráta hmotnosti je pro zeny po menopauze extrémne tezká

Postmenopauzální zeny prirozene konzumují mnohem méne energie, nez kdyz byly mladsí, strategie a chování, které sledovali dríve v zivote, nejsou jednoduse dlouhodobe udrzitelné nebo efektivní, výzkumníci z ministerstva zdravotnictví a fyzické aktivity v Pittsburské univerzite ve vestníku Akademie výzivy a dietetiky.

(Health)