cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.1 u 5 Americanu s dusevním onemocnením, National Survey

Priblizne 45,9 milionu lidí, nebo priblizne 1 z 5 dospelých Americanu (vek 18 let a starsí), zaznamenalo v uplynulém roce dusevní onemocnení, které bylo v posledním mesíci zverejneno v posledním národním pruzkumu o uzívání a zdraví drog v USA.
Pruzkum publikovaný Správou o zneuzívání látek a správe sluzeb pro dusevní zdraví (SAMHSA) zjistil, ze míra dusevních chorob u 18 az 25 let byla více nez dvakrát vyssí nez u osob ve veku 50 a více let (29,9% oproti 14,3% %).
Zpráva o setrení definuje dusevní onemocnení jako diagnostikovatelnou mentální, behaviorální nebo emocní poruchu zalozenou na kritériích uvedených v DSM-IV (Diagnostický a statistický manuál dusevních poruch, vydání IV, publikovaný Americkou psychiatrickou asociací APA v roce 1994). Definice vylucuje poruchy vývoje a uzívání látek.
Podle Svetové zdravotnické organizace (WHO) v rozvinutých zemích psychická nemoc predstavuje více postizení nez jakákoli jiná skupina onemocnení, vcetne onemocnení srdce a rakoviny.
Ekonomický dopad dusevních onemocnení v USA je vysoký: odhady naznacují, ze v roce 2002 dosáhly priblizne 300 miliard dolaru.
Americký národní pruzkum o uzívání a zdraví drog (NSDUH) zahrnuje kazdorocne kolem 67 500 osob (ve veku 12 a více let) v celé zemi.
Poslední pruzkum (2010 NSDUH) také zjistil:

  • U dospelých zen se v minulém roce casteji vyskytly dusevní choroby nez dospelé muzi (23 oproti 16,8%).

  • Závislost a zneuzívání látek byly u osob s dusevním onemocnením vyssí (20% oproti 6,1% ve srovnání s osobami bez dusevní poruchy).

  • 11,4 milionu dospelých (5% dospelé populace) trpelo v minulém roce závazným dusevním onemocnením, které vedlo k váznému funkcnímu poskození, které podstatne narusuje nebo omezuje jednu nebo více zivotních cinností.

  • Ty mely jeste vyssí míru závislosti na látce nebo zneuzívání (25,2%).
Správce SAMHSA Pamela S. Hyde uvedl v tisku, ze:
"Tato data podtrhují dulezitost lécby zneuzívání návykových látek také."
Nicméne "dusevní choroby mohou být úspesne zvládnuty a lidé se zotavují," rekl Hyde a dodal, ze vláda "pracuje na podpore vyuzívání sluzeb dusevního zdraví prostrednictvím reformy zdravotnictví. Lidé, rodiny a komunity budou mít prospech ze zvýseného prístupu k psychickým zdravotní sluzby."

Dále uvedla, ze dusevní onemocnení není "izolovaným problémem verejného zdraví". Casto existuje spolecne s dalsími onemocneními, jako jsou kardiovaskulární stavy, cukrovka, obezita a rakovina. Je také spojena s rizikovým chováním, jako je fyzická necinnost, kourení, nadmerné pití a nedostatecný spánek. A pokud lécíte dusevní onemocnení, casto se vám podarí snízit úcinky dalsích poruch, rekl Hyde.
Ve zpráve vyplývá, ze behem roku 2010 bylo v roce 2010 prijato 39,2%, resp. 4 z 10 lidí s dusevním onemocnením. U osob se závazným dusevním onemocnením byla míra prijímání sluzeb výrazne vyssí na 60,8%.
Ve zpráve se rovnez uvádí, ze v uplynulém roce vázne uvazovalo o sebevrazde 8,7 milionu dospelých, vcetne 2,5 milionu, kterí se rozhodli zabít sebe a 1,1 milionu lidí, kterí se snazili.

Zpráva také zduraznuje nekteré dulezité otázky dusevního zdraví mezi 12 az 17letými. Pro rok 2010 zjistí, ze 1,9 milionu mladých (8% ve veku 12 az 17 let) zaznamenalo v uplynulém roce velkou depresivní epizodu. Hlavní depresivní epizoda trvá nejméne 2 týdny a je charakterizována ztrátou zájmu nebo potesení z kazdodenních cinností a která splnuje nejméne ctyri ze sedmi kritérií symptomu stanovených v DSM-IV.
Vzhledem k tomu, ze údaje v dospelosti odrázejí stejný vzorec, zpráva ukazuje, ze mladí lidé v této vekové skupine, kterí v minulém roce zaznamenali rozsáhlou depresivní epizodu, zaznamenali v uplynulém roce více nez dvojnásobek míry uzívání nelegálních drog (37,2%). ve srovnání s rovesníky, kterí v téze dobe nemeli významnou depresivní epizodu (17,8%).
Dr. Ileana Ariasová, hlavní zástupkyne reditele Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) USA, uvedla, ze zpráva "poskytuje dalsí dukaz, ze musíme pokracovat v úsilí o monitorování úrovne dusevních onemocnení ve Spojených státech, abychom úcinne zabránili této významné verejnosti zdravotní problém a jeho negativní dopad na celkové zdraví ".

Krizová horká linka

Pokud jste v krizi nebo znáte nekoho, kdo je a který muze být v bezprostredním nebezpecí sebevrazdy, pak SAMHSA naléhave vyzývá, abyste volali National Suicide Prevention Lifeline 1-800-273-TALK (8255), nebo jdete na jejich webové stránky na www. suicidepreventionlifeline.org.

Horká linka je financována spolecností SAMHSA a poskytuje kazdému dni v prubehu celého roku bezplatné a duverné poradenství vsem potrebným v celých Spojených státech.
Pokud jste mimo USA, zkuste tuto stránku Befrienders International.
Ve Velké Británii kontaktujte Samaritany.
Napsal Catharine Paddock PhD

Empatézní lékari mají pacienty s lepsími výsledky

Empatézní lékari mají pacienty s lepsími výsledky

Lékari, kterí jsou více empatickí, mají obecne pacienty s lepsími výsledky a méne zdravotními komplikacemi. Predchozí studie ukázaly, ze kdyz se lékari podrobí krátkým tréninkovým programum ke zlepsení jejich empatie, pacienti významne prospívají. Nová studie, kterou provedli vedci z univerzity Thomas Jefferson, publikovala v akademickém lékarství, sestávala z 242 lékaru a 20 961 diabetiku z Itálie; byla to následná studie z brezna 2011 zahrnující 29 lékaru a 891 pacientu s cukrovkou.

(Health)

Vsechno, co potrebujete vedet o reiki

Vsechno, co potrebujete vedet o reiki

Obsah Co je Reiki? Co se deje v relaci Reiki Prínosy pro zdraví Jak se stává reiki praktikující Reiki je lécebná síla: Jaké jsou dukazy? Kde mohu získat Reiki? Reiki je forma alternativní terapie, která se bezne oznacuje jako lécba energie. To se objevilo v Japonsku koncem osmdesátých let a má se za to, ze zahrnuje prenos univerzální energie z dlane praktického lékare na svého pacienta.

(Health)