cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.1 z 4 pacientu s poranením mozku rozvíjí PTSD

Jeden ze ctyr pacientu, kterí prezili cévní mozkovou príhodu nebo TIA (prechodný ischemický záchvat), rozvíjí PTSD (posttraumatickou stresovou poruchu) behem dvanácti mesícu, zatímco 1 z 9 má chronickou PTSD po dobu delsí nez 12 mesícu, informovali výzkumníci z Columbia University Medical Center casopis PLoS ONE.
To znamená, ze témer 300 000 pacientu, kterí prezili cévní mozkovou príhodu nebo TIA, vyvíjejí príznaky PTSD kazdý rok v USA v dusledku traumatické zkusenosti.
Jaký je rozdíl mezi mrtvicí a TIA? - mrtvice nastane, kdyz mozkové bunky náhle zemrou kvuli nedostatku kyslíku. Muze to být zpusobeno obstrukcí prutoku krve nebo prasknutím tepny, která privádí mozek. U TIA je zablokování docasné. Príznaky TIA se vyskytují rychle a trvají krátkou dobu, obvykle méne nez pet minut. Kdyz je TIA u konce, obvykle nedochází k dlouhodobému zranení mozku.
První autor Donald Edmondson, PhD, MPH, rekl:

"Tato práce vychází z nasich nedávných zjistení, ze PTSD je castý mezi pacienty s infarktem a ze prispívá ke zdvojnásobení rizika budoucí srdecní události nebo k úmrtí do jednoho az trí let.
Nase soucasné výsledky ukazují, ze PTSD u pacientu trpících mrtvicí a TIA muze zvýsit riziko recidivující mrtvice a dalsích kardiovaskulárních príhod. Vzhledem k tomu, ze kazdá událost je zivot ohrozující a ze mrtvice / TIA pridávají stovky milionu dolaru do rocních výdaju na zdravotnictví, jsou tato zjistení dulezitá jak pro dlouhodobé prezití, tak pro zdravotní náklady techto populací pacientu. "

Senior autor, Ian M. Kronish, MD, MPH, to vysvetlil PTSD neovlivnuje pouze vojáky v akci a osoby, které prezily sexuální útoky. To muze vázne ovlivnit prezivsí mrtvici, stejne jako dalsí potenciálne traumatické akutní kardiovaskulární príhody.
Dr. Kronish dodal: "Prezití zivot ohrozujícího zdravotního strachu muze mít oslabující psychologický dopad a poskytovatelé zdravotní péce by meli uprednostnovat vysetrení príznaku deprese, úzkosti a PTSD u techto populací pacientu."
Cvicení je nejcastejsí prícinou postizení v Americe. Je také ctvrtou hlavní prícinou smrti. Americká asociace onemocnení odhaduje, ze rocne témer 795 000 lidí v zemi trpí novou nebo opakovanou mrtvicí a priblizne 500 000 trpí TIA.
PTSD je pomerne castá úzkostná porucha, která se vyvine poté, co byl pacient vystaven desivé události nebo utrpení, pri nichz doslo nebo hrozilo, ze dojde k vázné fyzické újme. Clenové rodiny jsou také vystaveni riziku vzniku poruchy.

Príznaky a príznaky PTSD zahrnují:
  • Nocní mury
  • Vyhýbání pripomenutí události
  • Flashbacks - ozivení traumatické události
  • Zrychlená srdecní frekvence
  • Byla snadno prekvapená, cítila se na okraji
  • Poruchy spánku
  • Zvýsený krevní tlak
Vzhledem k tomu, ze jen nekolik studií se zabývalo PTSD zpusobenou mrtvicí, vedci provedli první metaanalýzu klinických studií PTSD v dusledku mrtvice / TIA. Shromázdili a zkoumali údaje z devíti studií zahrnujících 1 138 pacientu, kterí prezili mozkovou príhodu / TIA.
Zjistili, ze:
  • 23% pacientu, kterí prezili, vykazovalo behem 12 mesícu od mrtvice nebo TIA symptomy PTSD
  • 11% pokracovalo v chronické (dlouhodobé) PTSD
Dr. Kronish rekl:
"PTSD a dalsí psychické poruchy u pacientu s mrtvicí a TIA se zdají být nedostatecne rozpoznaným a nedostatecne osetreným problémem."

Existují úcinné terapie pro lécbu PTSD, vysvetluje doktor Edmondson. "Nejprve musíme ale uvedomit, ze to je problém." Clenové rodiny mohou také pomoci. "Víme, ze sociální podpora je dobrým ochranným faktorem proti PTSD kvuli jakémukoli druhu traumatické události."
Autori napsali:

"Dalsím krokem je dalsí výzkum s cílem zhodnotit, zda lécba dusevního zdraví muze snízit príznaky PTSD vyvolané mozkovou príhodou a TIA a pomoci temto pacientum obnovit pocit normálnosti a uklidnit se co nejdríve po jejich vystrasení."

Cévní mozková príhoda spojená s depresí a sebevrazednými myslenkami

Výzkumní pracovníci z University of Southern California v Los Angeles vysvetlili v Mezinárodní konferenci mozkových príhod Americké mozkové príhody v roce 2013, ze témer 1 z kazdých 12 pacientu trpících mozkovou príhodou v USA muze myslet na sebevrazdu nebo si prálo, aby byli mrtví.
Vedoucí autor, Amytis Towfighi, M.D., uvedl, ze procento pacientu, kterí prezili cévní mozkovou príhodu, kterí si mysleli, ze byli sebevrazední, je "zarázející".
Dr. Towfighi rekl: "Vzhledem k vysokému výskytu sebevrazedných myslenek u pacientu, kterí prezili mozkovou príhodu, je oprávnený pravidelný screening sebevrazedných myslenek, krome deprese."
Dalsí studie zjistila, ze jedna tretina veteránu, kterí se zotavují z cévní mozkové príhody, mají depresivní príznaky.
Napsal Christian Nordqvist

Úmrtnost, míra hospitalizace klesla u pacientu s vyssími dávkami Medicare

Úmrtnost, míra hospitalizace klesla u pacientu s vyssími dávkami Medicare

Nová studie uvádí, ze od roku 1999 do roku 2013 doslo ke snízení úmrtnosti, míry hospitalizace a výdaju na hospitalizaci mezi príjemci poplatku za sluzby Medicare ve veku 65 let a více. Úmrtnost vsech prícin mezi príjemci programu Medicare klesla z 5,3% v roce 1999 na 4,5% v roce 2013. Studie, publikovaná v JAMA, zkoumá trendy ve zdravotním výsledku v populaci Poplatek za sluzby v Medicare, vyuzívající údaje od více nez 68 milionu príjemcu Medicare NÁS.

(Health)

Intravenózní injekce kyslíku u pacientu, kterí nemohou dýchat

Intravenózní injekce kyslíku u pacientu, kterí nemohou dýchat

Injekce, která privádí kyslík prímo do krevního obehu pro pacienty, kterí nemohou dýchat, byla vynalezena vedci v detské nemocnici v Bostonu, podle zprávy publikované v Science Translational Medicine. Autori vysvetlují, ze kdyz pacienti trpí obstrukcí dýchacích cest nebo akutním plicním selháním, naléhave potrebují kyslík k dosazení krve, jelikoz mají poranení mozku nebo trpí srdecní zástavou.

(Health)