cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.1 Ve ctyrech survivoru melanomu se stále skrývá opalovací krém

Výsledky pruzkumu USA predlozeného na konferenci v pondelí naznacují, ze az 27% pacientu trpících melanomem stále predchází opalování, zatímco 2% pokracuje v pouzití solárií.
Vycházíme ze slunce bez ochrany a uzíváme vnitrní solária, o kterých je známo, ze zvysují riziko vzniku melanomu, nejzávaznejsí a zivot ohrozující formy rakoviny kuze.

Anees Chagpar, docentka chirurgie na Yale School of Medicine a reditelka Yale Breast Center, a kolegové, analyzovali odpovedi survanu melanomu, kterí se zúcastnili pruzkumu Národního zdravotního rozhovoru v roce 2010.
Prednesla poznatky na výrocním zasedání Americké asociace pro výzkum rakoviny 2013 ve Washingtonu, v pondelí.
V tiskovém prohlásení uvádí:

"Víme, ze expozice slunce a solárium v ??interiéru zvysují riziko vzniku melanomu, takze je neuveritelne znepokojivé, ze i po nástupu onemocnení nekterí lidé, kterí prezili, pokracují v techto praktikách, coz by jim vystavilo vetsí riziko opetovného získání melanomu."
Ve své analýze údaju o 171 pacientech s melanomem Chagpar a jeho kolegové zjistili, ze ackoli vetsina zrejme prijala opatrení k minimalizaci rizika vzniku melanomu, byly prekvapivé pocty pacientu, kterí nebyli. Zjistili napríklad, ze:

  • 27,3% survivoru melanomu uvedlo, ze nikdy nesou opalovací krém, kdyz je venku za slunecného dne více nez hodinu,

  • 15,4% uvedlo, ze zrídka nebo nikdy nezustávají ve stínu, a

  • 2,1% uvedlo, ze v posledních 12 mesících pouzilo solárium ve vnitrních prostorách.
Chagpar ríká, ze tyto nálezy ukazují, ze "existuje jasná potreba úcinnejsích zákroku ke snízení expozice slunce a opalování u pacientu, kterí prezili melanom".
Susan Mayne, spoluautorka studie a profesorka epidemiologie na Yale School of Public Health a Yale Cancer Center, tvrdí, ze nekterí, kterí prezili melanom, i nadále riskují, ze se znovu objeví, muze naznacovat moznou závislost na opalování. dále.
V roce 2012 výzkumníci v USA hlásili studii, kde zjistili, ze poskození sluncem zpusobuje genetické zmeny vedoucí k melanomu. Nasli 6 genu s hnacími mutacemi melanomu, tri s poskozením zpusobeným UV zárením, které zpusobují opakující se mutace "hotspoty".
Napsal Catharine Paddock PhD

Vetsí zeny mají témer trikrát vyssí pravdepodobnost fibrilace síní

Vetsí zeny mají témer trikrát vyssí pravdepodobnost fibrilace síní

Fibrilace síní postihuje miliony lidí po celém svete a ve Spojených státech. Nový výzkum naznacuje, ze zeny s vetsí plochou tela mohou mít zvýsené riziko fibrilace síní - typ arytmie, která muze mít vázné kardiovaskulární následky, jestlize je ponechána nelécená. Nová studie naznacuje, ze starsí zeny s velkou telesnou hmotností mohou mít trojnásobne vyssí riziko A-fib.

(Health)

Vedci identifikují protein, který sírí rakovinu tlustého streva

Vedci identifikují protein, který sírí rakovinu tlustého streva

PLAC8, protein, který dosud nebyl zcela zrejmý, hraje klícovou roli pri sírení - nebo metastázování - rakoviny tlustého streva nebo tlustého streva. Predchozí výzkum jiz zjistil, ze PLAC8 je spojen s rakovinou tlustého streva. Nyní, v nové studii publikované v casopise Journal of Clinical Investigation, vedci z Washingtonské univerzitní lékarské fakulty v St.

(Health)