cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.1 Ve ctyrech survivoru melanomu se stále skrývá opalovací krém

Výsledky pruzkumu USA predlozeného na konferenci v pondelí naznacují, ze az 27% pacientu trpících melanomem stále predchází opalování, zatímco 2% pokracuje v pouzití solárií.
Vycházíme ze slunce bez ochrany a uzíváme vnitrní solária, o kterých je známo, ze zvysují riziko vzniku melanomu, nejzávaznejsí a zivot ohrozující formy rakoviny kuze.

Anees Chagpar, docentka chirurgie na Yale School of Medicine a reditelka Yale Breast Center, a kolegové, analyzovali odpovedi survanu melanomu, kterí se zúcastnili pruzkumu Národního zdravotního rozhovoru v roce 2010.
Prednesla poznatky na výrocním zasedání Americké asociace pro výzkum rakoviny 2013 ve Washingtonu, v pondelí.
V tiskovém prohlásení uvádí:

"Víme, ze expozice slunce a solárium v ??interiéru zvysují riziko vzniku melanomu, takze je neuveritelne znepokojivé, ze i po nástupu onemocnení nekterí lidé, kterí prezili, pokracují v techto praktikách, coz by jim vystavilo vetsí riziko opetovného získání melanomu."
Ve své analýze údaju o 171 pacientech s melanomem Chagpar a jeho kolegové zjistili, ze ackoli vetsina zrejme prijala opatrení k minimalizaci rizika vzniku melanomu, byly prekvapivé pocty pacientu, kterí nebyli. Zjistili napríklad, ze:

  • 27,3% survivoru melanomu uvedlo, ze nikdy nesou opalovací krém, kdyz je venku za slunecného dne více nez hodinu,

  • 15,4% uvedlo, ze zrídka nebo nikdy nezustávají ve stínu, a

  • 2,1% uvedlo, ze v posledních 12 mesících pouzilo solárium ve vnitrních prostorách.
Chagpar ríká, ze tyto nálezy ukazují, ze "existuje jasná potreba úcinnejsích zákroku ke snízení expozice slunce a opalování u pacientu, kterí prezili melanom".
Susan Mayne, spoluautorka studie a profesorka epidemiologie na Yale School of Public Health a Yale Cancer Center, tvrdí, ze nekterí, kterí prezili melanom, i nadále riskují, ze se znovu objeví, muze naznacovat moznou závislost na opalování. dále.
V roce 2012 výzkumníci v USA hlásili studii, kde zjistili, ze poskození sluncem zpusobuje genetické zmeny vedoucí k melanomu. Nasli 6 genu s hnacími mutacemi melanomu, tri s poskozením zpusobeným UV zárením, které zpusobují opakující se mutace "hotspoty".
Napsal Catharine Paddock PhD

MRSA, ve veprových produktech

MRSA, ve veprových produktech

Podle studie University of Iowa College of Public Health a Institutu pro zemedelskou a obchodní politiku je výskyt bakterií Staphylococcus aureus rezistentních na meticilin (MRSA) v maloobchodních veprových produktech v USA vyssí nez puvodne mysleli výzkumní pracovníci. Studie predstavuje nejvetsí odber vzorku syrových masných výrobku pro kontaminaci MRSA a je zverejnen online v casopise PLoS ONE.

(Health)

Ztráta pouhé pul hodiny spánku "muze mít vliv na telesnou hmotnost a metabolismus"

Ztráta pouhé pul hodiny spánku "muze mít vliv na telesnou hmotnost a metabolismus"

Zjistení nového výzkumu predlozeného na ENDO 2015, výrocní schuzi Endokrinní spolecnosti v San Diegu, CA, naznacují, ze ztráta pouhých pul hodiny spánku muze mít dlouhodobé dusledky pro telesnou hmotnost a metabolismus. Úcastníci na zacátku studie, kterí meli v týdnu spát dluh, bylo zjisteno, ze mají o 72% vyssí pravdepodobnost, ze budou obézní, ve srovnání s úcastníky, kterí nemeli zádný denní spánek.

(Health)