cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.1 Ve ctyrech survivoru melanomu se stále skrývá opalovací krém

Výsledky pruzkumu USA predlozeného na konferenci v pondelí naznacují, ze az 27% pacientu trpících melanomem stále predchází opalování, zatímco 2% pokracuje v pouzití solárií.
Vycházíme ze slunce bez ochrany a uzíváme vnitrní solária, o kterých je známo, ze zvysují riziko vzniku melanomu, nejzávaznejsí a zivot ohrozující formy rakoviny kuze.

Anees Chagpar, docentka chirurgie na Yale School of Medicine a reditelka Yale Breast Center, a kolegové, analyzovali odpovedi survanu melanomu, kterí se zúcastnili pruzkumu Národního zdravotního rozhovoru v roce 2010.
Prednesla poznatky na výrocním zasedání Americké asociace pro výzkum rakoviny 2013 ve Washingtonu, v pondelí.
V tiskovém prohlásení uvádí:

"Víme, ze expozice slunce a solárium v ??interiéru zvysují riziko vzniku melanomu, takze je neuveritelne znepokojivé, ze i po nástupu onemocnení nekterí lidé, kterí prezili, pokracují v techto praktikách, coz by jim vystavilo vetsí riziko opetovného získání melanomu."
Ve své analýze údaju o 171 pacientech s melanomem Chagpar a jeho kolegové zjistili, ze ackoli vetsina zrejme prijala opatrení k minimalizaci rizika vzniku melanomu, byly prekvapivé pocty pacientu, kterí nebyli. Zjistili napríklad, ze:

  • 27,3% survivoru melanomu uvedlo, ze nikdy nesou opalovací krém, kdyz je venku za slunecného dne více nez hodinu,

  • 15,4% uvedlo, ze zrídka nebo nikdy nezustávají ve stínu, a

  • 2,1% uvedlo, ze v posledních 12 mesících pouzilo solárium ve vnitrních prostorách.
Chagpar ríká, ze tyto nálezy ukazují, ze "existuje jasná potreba úcinnejsích zákroku ke snízení expozice slunce a opalování u pacientu, kterí prezili melanom".
Susan Mayne, spoluautorka studie a profesorka epidemiologie na Yale School of Public Health a Yale Cancer Center, tvrdí, ze nekterí, kterí prezili melanom, i nadále riskují, ze se znovu objeví, muze naznacovat moznou závislost na opalování. dále.
V roce 2012 výzkumníci v USA hlásili studii, kde zjistili, ze poskození sluncem zpusobuje genetické zmeny vedoucí k melanomu. Nasli 6 genu s hnacími mutacemi melanomu, tri s poskozením zpusobeným UV zárením, které zpusobují opakující se mutace "hotspoty".
Napsal Catharine Paddock PhD

Rakovina vajecníku: Imunoterapie muze prekonat chemoterapeutickou rezistenci

Rakovina vajecníku: Imunoterapie muze prekonat chemoterapeutickou rezistenci

Rakovina vajecníku je casto diagnostikována, kdyz je v pokrocilém stádiu, takze chemoterapie je klícovou soucástí lécby. Nicméne, rakovina nakonec vyvine rezistenci k chemoterapii - hlavní duvod pro jeho nízkou míru prezití. Nové výzkumy naznacují, ze muze být mozné prekonat chemoterapeutickou rezistenci na rakovinu vajecníku pridáním imunoterapie k chemoterapii.

(Health)

Lidé s psoriázou pravdepodobne dostanou dalsí nemoci

Lidé s psoriázou pravdepodobne dostanou dalsí nemoci

Velká studie lékarských záznamu od asi 100 000 lidí nalezla vazby mezi psoriázou a jinými nemocemi a zjistila, ze lidé s kozním onemocnením mají vyssí pravdepodobnost vzniku cukrovky a kardiovaskulárních onemocnení. Výzkum od dermatologu na univerzite v Pensylvánii, publikovaný v JAMA dermatologii, také zjistil, ze riziko dalsích onemocnení se zhorsilo, cím závaznejsí byla psoriáza.

(Health)