cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.1 Ve ctyrech survivoru melanomu se stále skrývá opalovací krém

Výsledky pruzkumu USA predlozeného na konferenci v pondelí naznacují, ze az 27% pacientu trpících melanomem stále predchází opalování, zatímco 2% pokracuje v pouzití solárií.
Vycházíme ze slunce bez ochrany a uzíváme vnitrní solária, o kterých je známo, ze zvysují riziko vzniku melanomu, nejzávaznejsí a zivot ohrozující formy rakoviny kuze.

Anees Chagpar, docentka chirurgie na Yale School of Medicine a reditelka Yale Breast Center, a kolegové, analyzovali odpovedi survanu melanomu, kterí se zúcastnili pruzkumu Národního zdravotního rozhovoru v roce 2010.
Prednesla poznatky na výrocním zasedání Americké asociace pro výzkum rakoviny 2013 ve Washingtonu, v pondelí.
V tiskovém prohlásení uvádí:

"Víme, ze expozice slunce a solárium v ??interiéru zvysují riziko vzniku melanomu, takze je neuveritelne znepokojivé, ze i po nástupu onemocnení nekterí lidé, kterí prezili, pokracují v techto praktikách, coz by jim vystavilo vetsí riziko opetovného získání melanomu."
Ve své analýze údaju o 171 pacientech s melanomem Chagpar a jeho kolegové zjistili, ze ackoli vetsina zrejme prijala opatrení k minimalizaci rizika vzniku melanomu, byly prekvapivé pocty pacientu, kterí nebyli. Zjistili napríklad, ze:

  • 27,3% survivoru melanomu uvedlo, ze nikdy nesou opalovací krém, kdyz je venku za slunecného dne více nez hodinu,

  • 15,4% uvedlo, ze zrídka nebo nikdy nezustávají ve stínu, a

  • 2,1% uvedlo, ze v posledních 12 mesících pouzilo solárium ve vnitrních prostorách.
Chagpar ríká, ze tyto nálezy ukazují, ze "existuje jasná potreba úcinnejsích zákroku ke snízení expozice slunce a opalování u pacientu, kterí prezili melanom".
Susan Mayne, spoluautorka studie a profesorka epidemiologie na Yale School of Public Health a Yale Cancer Center, tvrdí, ze nekterí, kterí prezili melanom, i nadále riskují, ze se znovu objeví, muze naznacovat moznou závislost na opalování. dále.
V roce 2012 výzkumníci v USA hlásili studii, kde zjistili, ze poskození sluncem zpusobuje genetické zmeny vedoucí k melanomu. Nasli 6 genu s hnacími mutacemi melanomu, tri s poskozením zpusobeným UV zárením, které zpusobují opakující se mutace "hotspoty".
Napsal Catharine Paddock PhD

Lidé podcenují pocet kalorií, které jedí u rychlých potravinových retezcu

Lidé podcenují pocet kalorií, které jedí u rychlých potravinových retezcu

Nová zpráva v BMJ ukázala, ze lidé vázne podcenují pocet kalorií, které konzumují v restauracích rychlého obcerstvení. Teenagery si zvláste neuvedomují svuj príjem kalorií, pricemz vetsina z nich predpokládá, ze jídla obsahují více nez jednu tretinu méne kalorií nez skutecne.

(Health)

Nový protokol WHO o "bezpecném a dustojném" pohrebisti Ebola

Nový protokol WHO o "bezpecném a dustojném" pohrebisti Ebola

Svetová zdravotnická organizace vydala nový protokol pro "bezpecné a dustojné pohrbení" lidí, kterí zemreli na podezrení nebo potvrzenou onemocnení viru Ebola. Kdyz clovek umre infikovaný Ebola, muze být jeho telo stále nákazlivé na onemocnení. Zdravotní agentura OSN uvádí, ze nové postupy zduraznují zarazení rodinných príslusníku zemrelých a povzbuzují nábozenské obrady jako nezbytnou soucást bezpecného pohrbu.

(Health)