cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.1 U 30 zamestnancu ve Spojeném království pracuje v jejich systému nelegální drogy

Nový výzkum ukazuje, ze témer 1 milion (1 z 30) z 29,23 milionu lidí zamestnávaných ve Velké Británii má ve svém systému nelegální drogy.
Statistické údaje vydané spolecností Concateno, predním poskytovatelem pruzkumu drog a alkoholu v Evrope, rovnez ukázaly, ze nejcasteji pouzívané drogy jsou konopí, kokain a opiáty (s výjimkou heroinu).

Výsledky studie vycházejí z výsledku více nez 1,6 milionu testu na drogy na pracovisti v Británii, které byly provedeny v letech 2007-2011.
Mezi tímto casovým obdobím výzkumníci zjistili, ze pocet zamestnancu pozitivne testujících drogy vzrostl o 43%. V roce 2007 bylo 2,26% zamestnancu v roce 2011 pozitivne testováno na drogy proti 3,23%.

Dr. Claire George, reditel laboratore spolecnosti Concateno, vysvetluje:

"Míra pozitivity 3,23% uvádená v této studii ukazuje, ze uzívání drog na pracovisti je otázkou, kterou by meli zamestnavatelé uvedomovat. Jsou to konzervativní pracovníci na pracovisti, kdyz zvázíte, kolik spolecností nemá zavedený proverovací program .
Spolecnost Concateno zaznamenala nárust poctu podniku, které hledají pomoc pri screeningu drog a alkoholu, s cílem identifikovat, odradit a omezit rizika spojená s uzíváním drog na pracovisti. "

Výzkumníci zjistili, ze zamestnanci ve veku od 25 do 34 let mají vetsí pravdepodobnost pozitivního testu na léky trídy A, jako jsou kokain a amfetaminy. Ackoli pocet zamestnancu uzívajících kokain v roce 2009 klesl, uzívání se kazdým rokem zvysuje.
Dr. George uzavírá:
"Programy screeningu drog jsou dobrým prostredkem k identifikaci prípadných problému souvisejících s drogami na pracovisti. Bylo prokázáno, ze zavedení vyvázené politiky, která zahrnuje program pomoci zamestnancum poskytující podporu a vzdelávání, stejne jako testování drog, snizuje úroven obsahu zneuzití na pracovisti v prubehu casu. "

Napsal Grace Rattue

Domácí cvicební programy mohou zlepsit zotavení zlomeniny kycle

Domácí cvicební programy mohou zlepsit zotavení zlomeniny kycle

Centra pro kontrolu a prevenci nemocí uvádejí, ze v roce 2010 bylo mezi Americany ve veku 65 let a starsích 258 000 hospitalizací pro zlomeniny kycle. Prestoze pacienti se zlomeninami kycelního kloubu podstoupí standardní rehabilitaci, nový výzkum naznacuje, ze následkem tohoto domácího cvicebního programu muze být dále zlepseno ozivení pacientu.

(Health)

Tezká pneumonie u detí muze být bezpecne a úcinne lécena doma

Tezká pneumonie u detí muze být bezpecne a úcinne lécena doma

Díte se závaznou pneumonií muze být léceno perorálními antibiotiky tak bezpecne a efektivne doma jako v nemocnici, ríká clánek v týdeníku The Lancet. Autori tvrdí, ze doporucení Svetové zdravotnické organizace (WHO) pro lécbu tezkých pneumonií by mela být zmenena. Priblizne ctyri deti do peti let zemrou v dusledku pneumonie kazdou minutu - 2 miliony rocne po celém svete.

(Health)