cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.1 U 30 zamestnancu ve Spojeném království pracuje v jejich systému nelegální drogy

Nový výzkum ukazuje, ze témer 1 milion (1 z 30) z 29,23 milionu lidí zamestnávaných ve Velké Británii má ve svém systému nelegální drogy.
Statistické údaje vydané spolecností Concateno, predním poskytovatelem pruzkumu drog a alkoholu v Evrope, rovnez ukázaly, ze nejcasteji pouzívané drogy jsou konopí, kokain a opiáty (s výjimkou heroinu).

Výsledky studie vycházejí z výsledku více nez 1,6 milionu testu na drogy na pracovisti v Británii, které byly provedeny v letech 2007-2011.
Mezi tímto casovým obdobím výzkumníci zjistili, ze pocet zamestnancu pozitivne testujících drogy vzrostl o 43%. V roce 2007 bylo 2,26% zamestnancu v roce 2011 pozitivne testováno na drogy proti 3,23%.

Dr. Claire George, reditel laboratore spolecnosti Concateno, vysvetluje:

"Míra pozitivity 3,23% uvádená v této studii ukazuje, ze uzívání drog na pracovisti je otázkou, kterou by meli zamestnavatelé uvedomovat. Jsou to konzervativní pracovníci na pracovisti, kdyz zvázíte, kolik spolecností nemá zavedený proverovací program .
Spolecnost Concateno zaznamenala nárust poctu podniku, které hledají pomoc pri screeningu drog a alkoholu, s cílem identifikovat, odradit a omezit rizika spojená s uzíváním drog na pracovisti. "

Výzkumníci zjistili, ze zamestnanci ve veku od 25 do 34 let mají vetsí pravdepodobnost pozitivního testu na léky trídy A, jako jsou kokain a amfetaminy. Ackoli pocet zamestnancu uzívajících kokain v roce 2009 klesl, uzívání se kazdým rokem zvysuje.
Dr. George uzavírá:
"Programy screeningu drog jsou dobrým prostredkem k identifikaci prípadných problému souvisejících s drogami na pracovisti. Bylo prokázáno, ze zavedení vyvázené politiky, která zahrnuje program pomoci zamestnancum poskytující podporu a vzdelávání, stejne jako testování drog, snizuje úroven obsahu zneuzití na pracovisti v prubehu casu. "

Napsal Grace Rattue

Nová lécba pro smrtelný karcinom Ewinguv sarkom

Nová lécba pro smrtelný karcinom Ewinguv sarkom

Nový lék na smrtelnou rakovinu s názvem Ewinguv sarkom, coz je vzácná onemocnení, kdy jsou rakovinové bunky prítomny v kostech mekké tkáne a jsou vetsinou vyskytující se u detí a mladých dospelých, objevili odborníci z Huntsman Cancer Insititute (HCI) Utah a publikoval v casopise Oncogene.

(Health)

Zvysuje se ocekávaná délka zivota u starsích Americanu?

Zvysuje se ocekávaná délka zivota u starsích Americanu?

V Americe má témer 4 z 5 starsích lidí mnoho chronických onemocnení. Nová analýza, která hodnotí zátez techto vícenásobných podmínek na délku zivota, zjistí, ze cím více nemocí má clovek po duchodovém veku, tím kratsí je jejich délka zivota. Studie, kterou provedli vedci z Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health a publikovala v casopise Medical Care, by mohla osvetlit, proc zpomaluje ocekávaná délka zivota mezi starsími Americany.

(Health)