cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.1 U 30 zamestnancu ve Spojeném království pracuje v jejich systému nelegální drogy

Nový výzkum ukazuje, ze témer 1 milion (1 z 30) z 29,23 milionu lidí zamestnávaných ve Velké Británii má ve svém systému nelegální drogy.
Statistické údaje vydané spolecností Concateno, predním poskytovatelem pruzkumu drog a alkoholu v Evrope, rovnez ukázaly, ze nejcasteji pouzívané drogy jsou konopí, kokain a opiáty (s výjimkou heroinu).

Výsledky studie vycházejí z výsledku více nez 1,6 milionu testu na drogy na pracovisti v Británii, které byly provedeny v letech 2007-2011.
Mezi tímto casovým obdobím výzkumníci zjistili, ze pocet zamestnancu pozitivne testujících drogy vzrostl o 43%. V roce 2007 bylo 2,26% zamestnancu v roce 2011 pozitivne testováno na drogy proti 3,23%.

Dr. Claire George, reditel laboratore spolecnosti Concateno, vysvetluje:

"Míra pozitivity 3,23% uvádená v této studii ukazuje, ze uzívání drog na pracovisti je otázkou, kterou by meli zamestnavatelé uvedomovat. Jsou to konzervativní pracovníci na pracovisti, kdyz zvázíte, kolik spolecností nemá zavedený proverovací program .
Spolecnost Concateno zaznamenala nárust poctu podniku, které hledají pomoc pri screeningu drog a alkoholu, s cílem identifikovat, odradit a omezit rizika spojená s uzíváním drog na pracovisti. "

Výzkumníci zjistili, ze zamestnanci ve veku od 25 do 34 let mají vetsí pravdepodobnost pozitivního testu na léky trídy A, jako jsou kokain a amfetaminy. Ackoli pocet zamestnancu uzívajících kokain v roce 2009 klesl, uzívání se kazdým rokem zvysuje.
Dr. George uzavírá:
"Programy screeningu drog jsou dobrým prostredkem k identifikaci prípadných problému souvisejících s drogami na pracovisti. Bylo prokázáno, ze zavedení vyvázené politiky, která zahrnuje program pomoci zamestnancum poskytující podporu a vzdelávání, stejne jako testování drog, snizuje úroven obsahu zneuzití na pracovisti v prubehu casu. "

Napsal Grace Rattue

Ovlivnují kognitivní vedlejsí úcinky anestézie?

Ovlivnují kognitivní vedlejsí úcinky anestézie?

Celostátní prehled svédských anesteziologu a anesteziologu sestry odhalil nízké povedomí o kognitivních vedlejsích úcincích, ze pacienti jsou ohrozeni následkem chirurgického zákroku. Kognitivní vedlejsí úcinky anestézie mohou mít významný vliv na úroven péce, délku pobytu v nemocnici a vnímanou kvalitu péce o pacienta.

(Health)

Fekální kapsle vyresí infekci Clostridium difficile u 90% pacientu

Fekální kapsle vyresí infekci Clostridium difficile u 90% pacientu

Predbezná studie zverejnená v JAMA demonstruje potenciál lécby recidivující infekce Clostridium difficile se zmrazenými zapouzdrenými fekálními látkami podávanými perorálne. Clostridium difficile (C. difficile) je bakterie, která ovlivnuje trávicí systém a muze vést k silnému otoku strev a zánetu tlustého streva.

(Health)