cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.1 U 30 zamestnancu ve Spojeném království pracuje v jejich systému nelegální drogy

Nový výzkum ukazuje, ze témer 1 milion (1 z 30) z 29,23 milionu lidí zamestnávaných ve Velké Británii má ve svém systému nelegální drogy.
Statistické údaje vydané spolecností Concateno, predním poskytovatelem pruzkumu drog a alkoholu v Evrope, rovnez ukázaly, ze nejcasteji pouzívané drogy jsou konopí, kokain a opiáty (s výjimkou heroinu).

Výsledky studie vycházejí z výsledku více nez 1,6 milionu testu na drogy na pracovisti v Británii, které byly provedeny v letech 2007-2011.
Mezi tímto casovým obdobím výzkumníci zjistili, ze pocet zamestnancu pozitivne testujících drogy vzrostl o 43%. V roce 2007 bylo 2,26% zamestnancu v roce 2011 pozitivne testováno na drogy proti 3,23%.

Dr. Claire George, reditel laboratore spolecnosti Concateno, vysvetluje:

"Míra pozitivity 3,23% uvádená v této studii ukazuje, ze uzívání drog na pracovisti je otázkou, kterou by meli zamestnavatelé uvedomovat. Jsou to konzervativní pracovníci na pracovisti, kdyz zvázíte, kolik spolecností nemá zavedený proverovací program .
Spolecnost Concateno zaznamenala nárust poctu podniku, které hledají pomoc pri screeningu drog a alkoholu, s cílem identifikovat, odradit a omezit rizika spojená s uzíváním drog na pracovisti. "

Výzkumníci zjistili, ze zamestnanci ve veku od 25 do 34 let mají vetsí pravdepodobnost pozitivního testu na léky trídy A, jako jsou kokain a amfetaminy. Ackoli pocet zamestnancu uzívajících kokain v roce 2009 klesl, uzívání se kazdým rokem zvysuje.
Dr. George uzavírá:
"Programy screeningu drog jsou dobrým prostredkem k identifikaci prípadných problému souvisejících s drogami na pracovisti. Bylo prokázáno, ze zavedení vyvázené politiky, která zahrnuje program pomoci zamestnancum poskytující podporu a vzdelávání, stejne jako testování drog, snizuje úroven obsahu zneuzití na pracovisti v prubehu casu. "

Napsal Grace Rattue

Dary mezi lidmi s HIV "by mohly snízit poptávku po orgánu"

Dary mezi lidmi s HIV "by mohly snízit poptávku po orgánu"

Lidé, kterí zemreli infikovanými HIV, predstavují potenciální zdroj transplantací, který v USA vyclenuje témer 400 rocních dárcu, a to podle odhadu výzkumníku, kterí tvrdí, ze by doslo k poruse, 192 ledvin a 247 játrních ve prospech lidí zijících s infekcí - prínos pro neinfikované pacienty také cekající na orgány.

(Health)

Chirurgický zákrok má nekolik málo krátkodobých komplikací pro dospívající

Chirurgický zákrok má nekolik málo krátkodobých komplikací pro dospívající

Nový výzkum zjistil, ze tezce obézní teenageri, kterí podstoupí chirurgický zákrok, mohou mít velmi málo krátkodobých komplikací. To je podle studie zverejnené v casopise JAMA Pediatrics. Obezita je celosvetove rostoucí problém, zejména u dospívajících. Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) se procento obézních dospívajících ve Spojených státech ve veku od 12 do 19 let zvýsilo z 5% v roce 1980 na 18% v roce 2010.

(Health)