cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.1 U 30 zamestnancu ve Spojeném království pracuje v jejich systému nelegální drogy

Nový výzkum ukazuje, ze témer 1 milion (1 z 30) z 29,23 milionu lidí zamestnávaných ve Velké Británii má ve svém systému nelegální drogy.
Statistické údaje vydané spolecností Concateno, predním poskytovatelem pruzkumu drog a alkoholu v Evrope, rovnez ukázaly, ze nejcasteji pouzívané drogy jsou konopí, kokain a opiáty (s výjimkou heroinu).

Výsledky studie vycházejí z výsledku více nez 1,6 milionu testu na drogy na pracovisti v Británii, které byly provedeny v letech 2007-2011.
Mezi tímto casovým obdobím výzkumníci zjistili, ze pocet zamestnancu pozitivne testujících drogy vzrostl o 43%. V roce 2007 bylo 2,26% zamestnancu v roce 2011 pozitivne testováno na drogy proti 3,23%.

Dr. Claire George, reditel laboratore spolecnosti Concateno, vysvetluje:

"Míra pozitivity 3,23% uvádená v této studii ukazuje, ze uzívání drog na pracovisti je otázkou, kterou by meli zamestnavatelé uvedomovat. Jsou to konzervativní pracovníci na pracovisti, kdyz zvázíte, kolik spolecností nemá zavedený proverovací program .
Spolecnost Concateno zaznamenala nárust poctu podniku, které hledají pomoc pri screeningu drog a alkoholu, s cílem identifikovat, odradit a omezit rizika spojená s uzíváním drog na pracovisti. "

Výzkumníci zjistili, ze zamestnanci ve veku od 25 do 34 let mají vetsí pravdepodobnost pozitivního testu na léky trídy A, jako jsou kokain a amfetaminy. Ackoli pocet zamestnancu uzívajících kokain v roce 2009 klesl, uzívání se kazdým rokem zvysuje.
Dr. George uzavírá:
"Programy screeningu drog jsou dobrým prostredkem k identifikaci prípadných problému souvisejících s drogami na pracovisti. Bylo prokázáno, ze zavedení vyvázené politiky, která zahrnuje program pomoci zamestnancum poskytující podporu a vzdelávání, stejne jako testování drog, snizuje úroven obsahu zneuzití na pracovisti v prubehu casu. "

Napsal Grace Rattue

Riziko srdecní: záchranári 9/11 mají vetsí pravdepodobnost spánkové apnoe a PTSD

Riziko srdecní: záchranári 9/11 mají vetsí pravdepodobnost spánkové apnoe a PTSD

Kdyz se svetové obchodní centrum zhroutilo 11. zárí 2001, lidé, kterí se vrhli na scénu v záchranných snahách, pravdepodobne neuvazovali o svých dlouhodobých zdravotních rizicích. Ale nyní, témer 13 let pozdeji, výzkum naznacuje, ze první respondenti v Ground Zero vystavení inhalacním cásticím mají zvýsená rizika prerusení spánkové apnoe a posttraumatického stresového porádku.

(Health)

"Zádné dukazy o tom, ze CT vysetrení, rentgenové zárení zpusobí rakovinu"

"Zádné dukazy o tom, ze CT vysetrení, rentgenové zárení zpusobí rakovinu"

Výzkumníci dospeli k záveru, ze neexistuje zádný dukaz, ze nízkoúrovnové zárení z lékarského zobrazování - jako je rentgenová a pocítacová tomografie - zpusobuje rakovinu. Ríkají, ze je nacase vyradit neprokázaný, desetiletý teoretický model, který vedl mnoho lidí - vcetne lékaru a regulátoru - k tomu, aby verili jinak.

(Health)