cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.1 Ve 3 Americaních pouzívá Internet k diagnostice

Celonárodní pruzkum amerických dospelých zjistí, ze 1 ze 3 Americanu ríká, ze pouzívají internet k tomu, aby jim pomohli diagnostikovat zdravotní stav, bud pro sebe, nebo pro nekoho jiného. Ale kdyz se na otázku, s kým se obrátili na pomoc s vázným zdravotním problémem, at uz online nebo offline, vetsina z nich se obrátila na lékare nebo jiného zdravotnického pracovníka.
Tato zjistení pocházejí z telefonického pruzkumu více nez 3 000 dospelých zijících v USA. Byl zadán Pew Research Center ve Washingtonu, DC, který v úterý zverejnil zprávu o tom on-line.
Pruzkum, který je soucástí projektu Pew Internet & American Life, ukazuje, ze 81% Americanu vyuzívá internet a 59% tvrdí, ze v lonském roce ho pouzívali k vyhledání zdravotních informací.
Ve zpráve se uvádí, ze tyto údaje odrázejí skutecnost, ze v USA je internet nyní soucástí toku zdravotních informací plynoucích do zivota vetsiny lidí, vedle toho, který pochází z rozhovoru s lékari, cleny rodiny, práteli a dalsími pacienty.

"Diagnostiky online" také pro pomoc s odborníky a rodinou

Z pruzkumu vyplývá, ze 35% dospelých z USA tvrdí, ze pouzili internet speciálne k tomu, aby zjistili, zda mají onemocnení nebo nekdo jiný.
A kdyz se tyto "on-line diagnostiky" zeptali, na koho se obrátili, aby se o informace, péci nebo podpore naposledy potýkali s vázným zdravotním problémem, a to bud on-line nebo offline:
  • 70% uvedlo, ze to dostali od zdravotnického pracovníka,
  • 60% se obrátilo na rodinu a prátele, a
  • 24% uvedlo, ze to dostali od ostatních se stejným stavem.
Kdyz se pruzkum dotazoval online diagnostiky pokud informace, které nasly online, je vedly k názoru, ze potrebují navstívit lékare, 46% rekl ano, zatímco 38% uvedlo, ze se o ni mohou postarat samy a 11% uvedlo, ze je to prípad obou.
Pruzkum také pozádal on-line diagnostiky o presnosti jejich internetového výzkumu pocátecní diagnostiky. Více nez 40% uvedlo, ze lékar to potvrdil, zatímco 35% uvedlo, ze nevyhledali odborné stanovisko.
Online diagnostiky jsou pravdepodobne zeny nez muzi, mladsí, bílé, zijí v bohatsích domácnostech a mají vysokoskolské vzdelání.

Doktor stále mluví, kdyz je to vázné

Zpráva dospela k záveru, ze i pred internetem se lidé pokouseli odpovedet na otázky týkající se zdraví doma a pak se rozhodli, zda navstíví lékare.
Internet je nyní zdrojem informací, které jsou zdrojem tohoto rozhodnutí, a klinici zustávají ústredním zdrojem pomoci pri závazných zdravotních problémech a péce a konverzace probíhají hlavne offline.

Podpora pro pruzkum pochází z Kalifornie HealthCare Foundation.
V cervenci 2012 napsali výzkumní pracovníci Vestník spotrebitelského výzkumu uzavrený pomocí internetu k auto-diagnóze muze být nerozumné, protoze lidé mají tendenci soustredit se na príznaky, spíse nez riziko nemoci.
Navrhovali lékare, aby poskytli objektivní posouzení, protoze také berou v úvahu riziko, ze mají urcitý stav, spíse nez odpovídající symptomy.
Napsal Catharine Paddock PhD

Detektory psu mohou rozpoznat nemocnicní infekce

Detektory psu mohou rozpoznat nemocnicní infekce

Psi jsou nyní schopni cichat clostridium difficile se znacnou presností ve vzorcích výkalu, stejne jako vzduch kolem pacientu v nemocnici, navrhuje nová studie zverejnená v BMJ. Clostridium difficile je infekcní slozka, která zpusobuje mnoho infekcí získaných v nemocnici. Detekcní pes rozpozná klostridium difficile ve stolici, címz identifikuje nemocné pacienty.

(Health)

Sekvenování DNA k identifikaci genetických nedostatku zodpovedných za vzácná onemocnení

Sekvenování DNA k identifikaci genetických nedostatku zodpovedných za vzácná onemocnení

Priblizne 25 milionu jedincu ve Spojených státech je postizeno asi 7 000 vzácnými genetickými onemocneními. Vzhledem k tomu, ze tyto nemoci postihují pomerne málo lidí, studie, které je zkoumají, jsou omezené. Nicméne, Rare99x Clinical Exome Challenge, který vytvorili vedci na Washingtonské univerzitní lékarské fakulte v St.

(Health)