cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby."1 z 2 lidí vyvine rakovinu v zivote"

V USA 1 az 2 zeny a 1 ze 3 muzu rozvinou rakovinu behem svého zivota. Podobná sazba byla zaznamenána i ve Velké Británii British Journal of Cancer tvrdí, ze 1 z 2 muzu a zen bude diagnostikován onemocnením v urcitém okamziku svého zivota.
Ve Velké Británii bude diagnostikováno 1 z 2 lidí s rakovinou v urcitém okamziku svého zivota.

Vedené výzkumnými pracovníky z Cancer Research UK, údaj z nové studie prekracuje predchozí odhad, který prohlásil, ze 1 ze 3 lidí ve Velké Británii bude mít behem svého zivota rakovinu.

Výzkumný tým, vcetne prof. Petera Sasieni z Queen Mary University v Londýne ve Velké Británii, ríká, ze nová studie zahrnovala pouzití presnejsí výpocetní techniky, která srovnávala rakovinné pomery lidí narozených ve tricátých letech minulého století s temi, kterí se narodili v sedesátých letech minulého století.

"Z tohoto duvodu muzeme nyní predpovídat, ze dnes narozené díte má pravdepodobnost 1: 2 pri rozvoji rakoviny nekdy v zivote," ríkají autori.

Ale proc je tato míra tak vysoká? Profesori Sasieni a jeho kolegové ríkají, ze jde o lepsí zdravotní péci a delsí ocekávanou délku zivota, coz nakonec znamená, ze s touto nemocí bude diagnostikováno více lidí.

"Rakovina je primárne onemocnení ve stárí, u více nez 60% vsech prípadu diagnostikovaných u lidí starsích 65 let," uvádí prof. Sasieni. "Pokud lidé zijí dost dlouho, pak vetsina z nich dostane nejakou rakovinu."

Autori tak ríkají, ze zdravotnické sluzby potrebují vetsí investice, aby zajistily, ze jsou "schopné zvládnout" s nárustem diagnózy rakoviny.

Dr. Emma Kingová, chirurgka hlavy a krku v Cancer Research UK, dodává:

"Vidíme více pacientu nez kdykoli predtím a císla se kazdým rokem zvysují, ale prostredky na lécbu techto lidí zustaly stejné, pokud jim dáme nejlepsí moznou sanci porazit nemoc, budou potrebovat vetsí investice a podporu nyní a v budoucnu. "

Rakovina plic predcí rakovinu prsu jako hlavní prícinu úmrtí na rakovinu u zen

Toto zjistení prichází jako studie od spolecnosti American Cancer Society (ACS), která odhaluje, ze rakovina plic prekonala rakovinu prsu jako hlavní prícinu smrti rakoviny ve vyspelých zemích.

Pouze minulý týden, Zdravotní novinky dnes hlásené na studii publikované v Annals of Oncology, která naznacuje, ze úmrtnost na rakovinu plic bude predcházet úmrtnosti na rakovinu prsu u evropských zen v roce 2015.

Rakovina plic je jiz hlavní prícinou úmrtí na rakovinu u muzu ve vyspelých zemích. V USA mají lidé 1 az 15 sanci umírat se z nejakého duvodu v zivote.

Vedci z této nejnovejsí studie, která vysla v roce 2006 CA: Cancer Journal for Cliniciansze rakovina plic prekonala rakovinu prsu jako hlavní prícinu úmrtí na rakovinu u zen ve vyspelých zemích, coz odrází pozdejsí nástup tabákové epidemie u této populace.

Výzkumníci navíc zaznamenali nárust poctu prípadu rakoviny spojených s infekcí v rozvojových zemích, jako je rakovina jater, zaludku a delozního cípku. Rozvojové zeme stále více prosazují více západních zpusobu zivota, coz také zpusobuje nárust rakovin, které byly v techto oblastech kdysi vzácné, jako je napríklad rakovina tlustého streva.

MNT zeptal se Otis Brawley, hlavní lékar ACS, co lze udelat pro snízení rizika rakoviny v rozvojových zemích. Odpovedel:

"Toto riziko muzeme snízit prevencí kourení a ukoncením kourení, venováním se problematice stravování, obezite a cvicení a pozornosti k prevenci infekcních nemocí - jako jsou HPV a hepatitida B a C.

Screening pro vybraný pocet onemocnení má místo - zejména vysetrení hrubého cípku a delozního cípku a nekteré se zamerují na screening prsu. "

Autori studie dodávají, ze dalsí výzkum prícin mnoha hlavních typu rakoviny, jako je napríklad rakovina prostaty, která postihuje priblizne 1 ze sedmi amerických muzu behem jejich zivota, je zarucena.

Dnes je Svetový den rakoviny. Letosní kampan - pod heslem "Ne po nás" - se zameruje na význam vcasného odhalení, dosazení lécby pro vsechny postizené osoby, zvýsení kvality zivota lidí s rakovinou a také podpory zdravého zivotního stylu ke snízení rizika rakoviny.

Navstivte webové stránky Svetového dne rakoviny, abyste se dozvedeli více o letosní kampani a darovali Fond prohlásení, jehoz cílem je pomoci zvýsit povedomí o rakovine a poskytnout podporu lidem postizeným touto chorobou.

Více nez sul, cukry mohou prispet k vysokému krevnímu tlaku

Více nez sul, cukry mohou prispet k vysokému krevnímu tlaku

Nové dukazy zverejnené v on-line casopise Open Heart naznacují, ze pridané cukry pravdepodobne zálezí více nez dietní sodík na riziko hypertenze a kardiovaskulárních onemocnení. Výzkum zahrnuje cukry a obzvláste monosacharidovou fruktózu, která hraje hlavní roli ve vývoji hypertenze a celkového kardiovaskulárního rizika.

(Health)

Mít více detí muze zpomalit stárnutí

Mít více detí muze zpomalit stárnutí

Zatímco materství je velice obohacující zkuseností, vetsina matek je nepravdepodobné, ze by povazovala bezesné noci a temperamentní záchvaty za prospesné pro stárnutí. Prekvapivá nová studie vsak naznacuje, ze cím více detí má zena, tím pomalejsí nabývá. Výzkumníci naznacují, ze cím více detí má matka, tím pomalejsí muze být.

(Health)