cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Co je treba vedet o hypertyreóze

Co je treba vedet o hypertyreóze

Obsah Symptomy Lécba zpusobuje komplikace diety Diagnostika Hypertyreóza a tehotenství Hypertyreóza nebo hyperaktivní stítná zláza se objevují, kdyz stítná zláza produkuje prílis mnoho hormonu stítné zlázy. To má vliv na celé telo. Stítná zláza je v krku. Má tvar motýla.

(Health)

Zaludek Origami - nová chirurgická chirurgie

Zaludek Origami - nová chirurgická chirurgie

Nový chirurgický zákrok nazvaný zaludecní zánet, který zahrnuje slození zaludku do mensí, kompaktnejsí velikosti, je v soucasné dobe novou variantou klinického hodnocení u zdravotního systému UC San Diego pro jednotlivce, kterí chtejí chirurgický zákrok, který neustále mení jejich anatomii nebo vyzadují implantované zarízení.

(Health)

Nedostatek vitaminu D spojený se spatnou funkcí mozku, úmrtí po zástave srdce

Nedostatek vitaminu D spojený se spatnou funkcí mozku, úmrtí po zástave srdce

Pacienti, kterí byli resuscitováni po náhlé srdecní zástave, mohou mít vyssí riziko spatné funkce mozku nebo úmrtí, pokud jsou vitaminem D nedostatecný. To je podle studie predlozené na výrocním zasedání akutní asociace kardiovaskulární péce - soucásti Evropské kardiologické spolecnosti - v Zeneve ve Svýcarsku.

(Health)

Meditace muze pomoci osamelosti

Meditace muze pomoci osamelosti

Mnoho starsích lidí tráví poslední roky svého zivota na vlastní pest. Partneri umírají a deti se pohybují a zacínají vlastním zivotem, takze seniory osamelí. Nicméne, být osamelý je výrazne víc nez jen klidný dum a nedostatek spolecníka. Jak cas plyne, zijící na vlastním cloveku neberou jen mýtné na mysl, ale mohou mít také vázný fyzický efekt také.

(Health)

Studie o transplantaci kmenových bunek zvysují nadeji na lécbu ALS

Studie o transplantaci kmenových bunek zvysují nadeji na lécbu ALS

Poprvé se vyskytly nadeje, ze amyotrofická laterální skleróza (ALS) muze být lécitelná nicivou a fatální chorobou nervových bunek, která se stýká s nervovými bunkami, a to na základe nedávno publikovaného prehledu 11 nezávislých studií onemocnení na zvíratech. Kumulované dukazy ukazují, ze muze být mozné zpomalit onemocnení a prodlouzit kvalitu a délku zivota pacientu s ALS.

(Health)

Pokovování grafeny na katétrech muze zlepsit chemickou úcinnost

Pokovování grafeny na katétrech muze zlepsit chemickou úcinnost

Chemoterapie je druh lécby rakoviny, který pouzívá silné chemikálie k nicení rakovinných bunek. Obvykle se dodává prímo do zil pacienta za pouzití katétru. Aby se zabránilo bakteriální infekci, je katétr a zarízení, které je pripojeno, obvykle pokryty stríbrem. Výzkumníci pouzili rentgenovou fotometrickou spektroskopii, aby se podívali na to, jak chemoterapeutické léky reagují se stríbrem.

(Health)

Antibiotika jsou pro lécbu bezného studeného kasle u detí neúcinná

Antibiotika jsou pro lécbu bezného studeného kasle u detí neúcinná

Antibiotika nejsou úspesná pri lécbe kasle v dusledku bezného nachlazení u detí, podle zjistení prezentovaných na CHEST 2012, kazdorocní schuzi Americké vysoké skoly hrudníku. Výzkumníci zjistili, ze kdyz deti trpící akutním kaslem byly léceny bud anti-tussive léky nebo antibiotiky, pouzití pouze antibiotika predstavovalo nizsí procento rozlisení kasle.

(Health)

Binge drinking muze být podporováno cyklem stresu a odmeny

Binge drinking muze být podporováno cyklem stresu a odmeny

Binge drinking by mohlo být omezeno vypnutím obvodu mezi dvema oblastmi mozku, které ovládají nejcastejsí typ nadmerného pití ve Spojených státech. Zjistení publikovaná v casopise Biological Psychiatry by mohla vést k budoucím terapiím, které pomohou lidem rozdelit zvyk. Zdá se, ze systém odmenování mozku pretrvává nadmerným pitím.

(Health)

Lidé s poruchami ucení pravdepodobneji predcasne zemrou

Lidé s poruchami ucení pravdepodobneji predcasne zemrou

Lidé s poruchami ucení mají zvýsené riziko predcasné úmrtí ve srovnání s obycejnou populací, uvádí nová zpráva zverejnená ministerstvem zdravotnictví ve Velké Británii. Zjistení pocházejí z tríleté studie, která hodnotí rozsah predcasné smrti u lidí s poruchami ucení, agentura rovnez vydala doporucení, která by mohla zlepsit péci.

(Health)

Horor jako klinická zkouska jde sokující

Horor jako klinická zkouska jde sokující

Dva muzi, kterí se úcastnili klinického hodnocení experimentálního léciva k lécbe chronických zánetlivých stavu a ??leukémie, jsou v soucasné dobe kriticky nemocní v nemocnici Northwick Park ve Velké Británii. Krk jednoho z muzu má tricátkrát vetsí nez normální velikost. Kamarádka jednoho z dobrovolníku z pokusu s drogami ríkala, ze vypadá její prítel?

(Health)