cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Lécba lécení rakoviny prostaty po testování genu BRCA2

Lécba lécení rakoviny prostaty po testování genu BRCA2

Nový výzkum zverejnený v britském zurnálu rakoviny ukazuje, ze rutinní testování chybného genu BRCA2 u muzu mladsích 65 let s rakovinou prostaty by mohlo pomoci identifikovat muze, kterí by mohli tezit z nových typu cílené lécby. Priblizne 9 500 muzu ve veku do 65 let je kazdorocne diagnostikováno s rakovinou prostaty, pricemz asi ctvrtina vsech prípadu ve Velké Británii.

(Health)

Mám zaludecní viry nebo otravu jídlem?

Mám zaludecní viry nebo otravu jídlem?

Obsah viru zaludku proti otrave jídlem Príznaky prenosu Diagnóza Prevence lécby Jednotlivci casto dávají nemoci a bolesti v bricho, casto se vyskytují jako zaludecní chripka nebo otravy potravinami. Nicméne, jelikoz jsou príznaky podobné, lidé casto zmatení obou podmínek.

(Health)

Úzkostní otcové mohou projít psychologickými poruchami u jejich zenského potomstva

Úzkostní otcové mohou projít psychologickými poruchami u jejich zenského potomstva

Podle studie mysí, kterou provedli vedci na Tufts University School of Medicine (TUSM) v Bostonu a publikovali v biologické psychiatrii, muze mít zena riziko rozvoje mimorádného spolecenského chování a úzkosti nebo stresu cástecne kvuli události, které probehly v zivote otce, kdyz byl mladsí.

(Health)

Cynismus spojený s demencí v nové studii

Cynismus spojený s demencí v nové studii

Cynická neduvera je charakterizována vírou, ze ostatní jsou motivováni sobeckými zájmy. Ackoli to muze vypadat, ze je jen "sklenice je poloprázdná" hlediska, vedci ríkají mít toto stanovisko zvysuje sance na rozvoj demence. Vedci, vedeni Anna-Malia Tolppanen, PhD, z University of Eastern Finland v Kuopiu, zverejnují své poznatky v casopise Neurology.

(Health)

Samovrazedná doporucení vedou k pádu v sebevrazdách po celé Anglii a Walesu

Samovrazedná doporucení vedou k pádu v sebevrazdách po celé Anglii a Walesu

Podle nového výzkumu, který publikoval The Lancet, doslo k výraznému snízení míry sebevrazdy u zdravotních úradu v Anglii a Walesu, které prijaly novou radu sebevrazedných doporucení. Doporucení byla provedena Národní duverné setrení (NCI) na sebevrazdu a vrazdu lidí s dusevním onemocnením v 90. letech, coz je projekt, který se snazí sledovat sebevrazdu a zvysovat kvalitu zdravotní péce ve Velké Británii.

(Health)

Staré léky proti rakovine zabranují odmítnutí transplantátu

Staré léky proti rakovine zabranují odmítnutí transplantátu

Nový výzkum ze Svédska, publikovaný v casopise PLOS ONE, naznacuje, ze starý lék proti rakovine muze zabránit imunitnímu odmítnutí transplantovaných tkání nebo orgánu dárce. Objev muze vést k nové lécbe autoimunitních onemocnení - jako je revmatoidní artritida nebo diabetes typu 1 - kde vlastní imunitní systém cloveka napadne telo.

(Health)

Vysoká intenzita zvukových vln tvorí platformu pro regeneracní medicínu

Vysoká intenzita zvukových vln tvorí platformu pro regeneracní medicínu

Není to kazdý den, kdyz narazíte na potenciální odpoved na jednu z nejvýznamnejsích prekázek regeneracní medicíny - jak vytvorit bunecné lesení pro tkánové inzenýrství. Ale to presne vedci z University of Washington neúmyslne objevili.

(Health)

Ocní onemocnení spojená s bezným pudním houbem nalezeným v USA

Ocní onemocnení spojená s bezným pudním houbem nalezeným v USA

Histoplasmóza je plísnová infekce, která vstoupí do tela plicemi a lidé, kterí zijí v údolí reky Ohio, se o ní pravdepodobne dozvedeli. Obvykle souvisí s plicní chorobou, jestlize neopracovaná histoplazmóza muze také vést ke ztráte zraku a slepoty. Jihovýchodní, strední-Atlantik a Midwestern cásti U.

(Health)

Jíst jídlo pravidelne nezlepsuje zdraví a kvalitu zivota

Jíst jídlo pravidelne nezlepsuje zdraví a kvalitu zivota

Jogurt je casto chválen pro své zdravé vlastnosti, ale nová studie zkoumající úcinky pravidelné konzumace jogurtu naznacila, ze nevede ke zlepsení zdraví. Pravidelná konzumace jogurtu byla spojena se snízeným rizikem hypertenze, kardiovaskulárních onemocnení a diabetu 2. typu.

(Health)

3 400 detských zabích masek pripomenutých, riziko úrazu

3 400 detských zabích masek pripomenutých, riziko úrazu

Priblizne 3 400 detských zabích masek odvolalo spolecnost Target Corp., protoze jim chybí rádná ventilace a predstavují riziko udusení pro deti, uvádí komise vydané americkou komisí pro bezpecnost spotrebitelských výrobku (CPSC). Komise ríká, ze úzce spolupracuje s Targetem behem tohoto dobrovolného stazení.

(Health)