cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Doporucení CHOPP vydaná Evropskou federací pro alergie

Doporucení CHOPP vydaná Evropskou federací pro alergie

Evropská federace pacientských sdruzení pro alergie a onemocnení onemocnení dýchacích cest (EFA) zahájila své politické doporucení ohledne Svetového dne CHOPN, aby snízila 32,8 miliardy EUR, které jsou v soucasné dobe kazdorocne vynakládány na CHOCHP, a zlepsit zivoty cca. 44 milionu pacientu s CHOPN v Evrope. Chronická obstrukcní plicní onemocnení (CHOPN) nazývaná také "anonymní vraha" není reverzibilní a nemuze být vylécena.

(Health)

Atypická hyperplazie spojená s vysokým rizikem rakoviny prsu po celou dobu zivota

Atypická hyperplazie spojená s vysokým rizikem rakoviny prsu po celou dobu zivota

Vedci jiz dlouho vedeli, ze atypická hyperplasie - akumulace abnormálních bunek v kanálech nebo lalovcích prsu - muze zvýsit riziko rakoviny prsu u zeny. Ale nová studie provedená výzkumnými pracovníky z Mayo Clinic zjistila, ze toto riziko muze být vyssí, nez se dríve myslelo. Zeny s atypickou hyperplazií mají významne vyssí riziko vzniku rakoviny prsu behem jejich zivota nez zeny bez tohoto onemocnení, podle výzkumníku Mayo Clinic.

(Health)

Vedci zjistili, proc je bílkovina rozhodující pro zdravý rust bunek

Vedci zjistili, proc je bílkovina rozhodující pro zdravý rust bunek

Vedci z Penn State University a Kalifornské univerzity objevili, jak je bílkovina rozhodující pro rust zdravých bunek u savcu. To je podle studie zverejnené v casopise Proceedings of the National Academy of Sciences. V predchozím výzkumu Aimin Liu, profesor biologie na Penn State University a spoluautor studie, a jeho kolegové zjistili, ze je zapotrebí bílkovina zvaná C2 vápníkem závislá doména obsahující 3 (C2cd3), aby rust cibule povrchu bunek.

(Health)

Vse o otrave potravinami

Vse o otrave potravinami

Obsah Osetrení Príznaky Otrava jídlem nebo zaludecní chripka? Casová osa zpusobuje diagnózu Prevence Gastroenteritida je stav zahrnující zánet výstelky streva - zejména zaludku a strev. To obecne resí bez léku, ale v nekterých prípadech to muze vést ke komplikacím.

(Health)

Matky, kterí kourí behem tehotenství, zvysují riziko výskytu astmatu u dítete

Matky, kterí kourí behem tehotenství, zvysují riziko výskytu astmatu u dítete

Nový výzkum zjistil, ze matky, které fajcí behem tehotenství, mohou zpusobit u detí jejich dýchání a astma, a to iu detí, jejichz matky nekourily az do pozdního tehotenství nebo po porodu. MUDr. Asa Neuman z Ústavu pro medicínu zivotního prostredí na Karolinska institut ve Stockholmu ve Svédsku uvedl: "Epidemiologické dukazy naznacují, ze vystavení kourení matky behem plodu a raného zivota zvysuje riziko detského sípání a astmatu, ale drívejsí studie nebyly schopen rozlisit úcinky prenatální a postnatální expozice.

(Health)

Denní stravovací nápoj sódy spojený s prodluzujícími se pasovými liniemi

Denní stravovací nápoj sódy spojený s prodluzujícími se pasovými liniemi

Pít hodne dietní sody muze zvýsit brisní tuk a zvýsit riziko kardiovaskulárních onemocnení a metabolického syndromu, podle výsledku nové studie zverejnené v Journal of American Geriatrics Society. Autori studie dospeli k záveru, ze "zvysující se prísun sodové stravy byl spojen se stoupající obezitou bricha, coz muze u starsích dospelých pacientu zvýsit kardiometabolické riziko.

(Health)

Jaký je rozdíl mezi Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou?

Jaký je rozdíl mezi Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou?

Tabulka obsahu Prehled Podobnosti Rozdíly v príznacích Rozdíly v diagnostice Rozdíly v lécbe Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida jsou zánetlivé onemocnení strev s mnoha podobnostmi. Presto existují nekteré klícové rozdíly mezi obema podmínkami, které ovlivnují jejich rízení.

(Health)

Jaké testy se pouzívají k diagnostice roztrousené sklerózy?

Jaké testy se pouzívají k diagnostice roztrousené sklerózy?

Obsah Zkousky a diagnostika Vcasné príznaky Lécba Prognóza Roztrousená skleróza je porucha centrální nervové soustavy. Prubeh onemocnení muze být nepredvídatelný a casto se u kazdého cloveka lisí. Lidé s vetsinou forem roztrousené sklerózy (MS) mají abnormální imunitní odpoved proti bunkám v nervovém systému, které zahrnují mozek a nervové bunky.

(Health)

Program prevence znásilnení "témer polovinu rizika zen"

Program prevence znásilnení "témer polovinu rizika zen"

Priblizne 1 z 6 zen v USA bylo v jejich zivote obetí pokusu nebo dokoncení znásilnení. Zatímco pouze zlocinec muze zastavit sexuální násilí, nová studie odhaluje, jak mohou zeny snízit své riziko tím, ze se úcastní programu výchovy k rezistenci na sexuální násilí. Zeny prvního rocníku, které absolvovaly program na podporu sexuálního násilí, zaznamenaly 63% méne pokusu o znásilnení a 46% méne dokoncených znásilnení nez ti, kterí program neukoncili.

(Health)

Kazdodenní pití kávy muze snízit riziko rakoviny jater na polovinu

Kazdodenní pití kávy muze snízit riziko rakoviny jater na polovinu

Pokud se vám líbí vase ranní pohár Joe, výsledky nedávné studie budou vítány zprávy. Vedci zjistili, ze pití jen jedné sálky kávy denne muze snízit riziko hepatocelulární rakoviny - nejbeznejsí formy rakoviny jater - o petinu. Pití az peti sálku kávy denne muze snízit riziko hepatocelulárního karcinomu o polovinu, ríkají vedci.

(Health)