cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Imunitní systém trvá dlouho po zotavení po chemoterapii rakoviny prsu

Imunitní systém trvá dlouho po zotavení po chemoterapii rakoviny prsu

Nový výzkum, který se zabývá dlouhodobými úcinky chemoterapie na survivory rakoviny prsu, zjistí, ze oslabuje cásti imunitního systému alespon 9 mesícu po lécbe. To by mohlo pacientum zanechat nedostatecnou odolnost vuci bezným infekcím, jako je pneumonie a tetanus, a to i v prípade, ze byli predtím imunizováni, tvrdí výzkumníci.

(Health)

"Splhání skudce" nabízí pohled na výzkum srdce

"Splhání skudce" nabízí pohled na výzkum srdce

Na první pohled to nemusí vypadat, jako bychom meli mnoho spolecného s nematodou Caenorhabditis elegans, bakterie-chomping roundworm, který se obvykle nachází v pude. Ale podívejte se blíze a je jasné, proc je tato malá bytost tak milována biology, která zkoumá povahu bunek. Tato 3D rekonstrukce hltanu C.

(Health)

Dívky, které se narodily podváhou, jsou pravdepodobnejsí neplodné dospelé

Dívky, které se narodily podváhou, jsou pravdepodobnejsí neplodné dospelé

Výzkumníci zjistili, ze dívky, které se narodily neocekávane malé nebo podvázené, mají dvakrát vyssí pravdepodobnost, ze budou mít problémy s plodností v dospelosti nez zeny narozené v normální velikosti. To je podle studie zverejnené v casopise BMJ Open. Poznamenávají, ze s pokroky v medicíne prezívají deti s nizsí hmotností az do dospelosti, coz by mohlo znamenat, ze i prevalence neplodnosti by mohla vzrust.

(Health)

Káva v italském stylu by mohla snízit riziko rakoviny prostaty o polovinu

Káva v italském stylu by mohla snízit riziko rakoviny prostaty o polovinu

Nový výzkum prinásí nekteré dobré zprávy pro muze, kterí mají rád kofeinový kop. Pít více nez tri sálky kávy v italském stylu denne muze více nez snízit na polovinu riziko vzniku rakoviny prostaty. Pití nejméne trí sálku kávy v italském stylu kazdý den muze snízit na polovinu riziko rakoviny prostaty u muzu, ríkají vedci.

(Health)

Nové genetické varianty spojené s autismem objeveny

Nové genetické varianty spojené s autismem objeveny

Dvacet pet dalsích genových variant, které se vyskytují u nekterých lidí s poruchou autistického spektra (ASD), objevili vedci genetiky z detské nemocnice ve Philadelphii, univerzita v Utahu a spolecnost Lineagen Inc. (biotechnologická spolecnost). Výzkumný tým, vedený Dr. Hakonem Hakonarsonem, PhD, vysvetlil v casopise PLOS ONE, ze zjistilo 25 dodatecných variant císel (CNV), které se vyskytují u nekterých lidí s autismem.

(Health)

Bolestná období - kombinovaná perorální antikoncepcní pilulka

Bolestná období - kombinovaná perorální antikoncepcní pilulka

Príznaky bolestivého menstruacního období jsou zmírneny uzíváním kombinované perorální antikoncepcní pilulky, podle presvedcivých dukazu ze skandinávské 30leté studie, která byla tento týden uvedena v casopise Human Reproduction. Ackoli predchozí studie poukazují na nejaký druh vazby mezi perorální antikoncepcí a úlevou od bolesti v období, v roce 2009 v Cochrane Collaboration prezkoumání dospelo k záveru, ze vetsina z nich mela nepresvedcivé nebo anekdotické dukazy.

(Health)

Lék na diabetes typu 2 se zapíná a vypíná modrým svetlem

Lék na diabetes typu 2 se zapíná a vypíná modrým svetlem

Diabetické léky povzbuzují pankreas k uvolnení inzulínu k regulaci hladiny cukru v krvi, ale mnoho z nich zpusobuje nezádoucí úcinky ovlivnující jiné orgány, jako je mozek a srdce. Nekteré léky stimulují prílis mnoho uvolnování inzulínu, coz zpusobuje, ze hladina cukru v krvi prílis klesne. Nyní vedci vytvorili lék na diabetes typu 2, který lze zapnout a vypnout modrým svetlem a potenciálne zlepsit lécbu.

(Health)

Mohl by umírnený pitný rezim snízit míru úmrtí v raném stadiu Alzheimerovy choroby?

Mohl by umírnený pitný rezim snízit míru úmrtí v raném stadiu Alzheimerovy choroby?

Vedci nalezli spojení mezi mírným príjmem alkoholu - spotrebou 2-3 jednotek denne - a snízeným rizikem úmrtí u pacientu s pocátecní demence nebo Alzheimerovou chorobou. Jejich nálezy jsou zverejneny online v BMJ Open. Predchozí studie spojily mírné pití se snízeným rizikem kardiovaskulárních onemocnení a úmrtnosti.

(Health)

Polévka by mohla snízit riziko astmatu u detí

Polévka by mohla snízit riziko astmatu u detí

Nová studie provedou vedci na univerzite v Aberdeenu, aby zjistili, zda polévky zesílené s jídlem, které obsahují vitamín E, mohou pomoci snízit pravdepodobnost detského astmatu. Baxter Food Group ve Skotsku úzce spolupracuje s odborníky na vývoj trí polévek obsahujících prísady s vysokým obsahem vitamínu E.

(Health)

"Cip IVF" pomáhá zachytit obraz spermií, které se vajícka spojují

"Cip IVF" pomáhá zachytit obraz spermií, které se vajícka spojují

Kazdý savec na této planete zacíná stejným zpusobem: spermie narazí na vajícko a pojistky s ním. Tento proces je znám kazdému studentovi biologie z osmého stupne a obrázky této události lze nalézt v kazdé biologické ucebnici. Nicméne i pres tuto vsudyprítomnost je detailní mechanika samotného procesu stále ponekud tajemstvím.

(Health)