cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Prípravek Genentech Trastuzumab Emtansine (T-DM1) snizuje riziko zhorsení rakoviny

Prípravek Genentech Trastuzumab Emtansine (T-DM1) snizuje riziko zhorsení rakoviny

Roche dnes oznámila, ze jeho rozdelení, známé jako Genentech, prineslo pozitivní výsledky ve fázi tretí studie EMILIA o léku nazývaném trastuzumab emtansin (T-DM1). Genentech ríká, ze lék splnil cílový cíl pro studii, který vykazoval výrazné zlepsení u zen s HER2-pozitivním metastatickým karcinomem prsu.

(Health)

Javorový sirup pomáhá antibiotikum porazit bakterie

Javorový sirup pomáhá antibiotikum porazit bakterie

Nevhodná a naduzívání antibiotik vedla k vzniku kmenu odolných proti lécivým úcinkum a výbusniny, coz je hlavní problém verejného zdraví, který naléhave potrebuje resení. Nyní tým výzkumníku na McGillove univerzite v kanadském Montrealu naznacuje, ze jedno resení muze lezet v písku stromu, které jsou bohaté na severní Ameriku.

(Health)

Bakterie creva-zíravé streva muze poskytnout novou Crohnovou lécbu

Bakterie creva-zíravé streva muze poskytnout novou Crohnovou lécbu

Pivo a chléb jsou základy lidské stravy jiz více nez 7 000 let. Behem tohoto období se bakterie vyvinuly témer výhradne v lidském streve, který je schopen jíst svou cestu kvasinkami v techto potravinách. Nová studie nyní naznacuje, ze tato bakterie muze poskytnout základ pro nové lécby kvasinkových infekcí a autoimunitních onemocnení, jako je Crohnova nemoc.

(Health)

Dieta s vysokým obsahem tuku muze zvýsit riziko rakoviny zmenou strevních kmenových bunek

Dieta s vysokým obsahem tuku muze zvýsit riziko rakoviny zmenou strevních kmenových bunek

Nové výzkumy na mysích naznacují, ze zvýsením produktivity kmenových bunek ve streve - a také vyvoláním dalsích bunek, které se stanou jako kmenové bunky - muze být stravou s vysokým obsahem tuku zvýseno riziko rakoviny tlustého streva. Kmenové bunky ve streve - které trvají po celou dobu zivota - jsou bunky, které s nejvetsí pravdepodobností akumulují mutace, které zpusobují rakovinu tlustého streva.

(Health)

Kazdodenní konzumace cerstvého ovoce by mohla snízit riziko CVD az o 40%

Kazdodenní konzumace cerstvého ovoce by mohla snízit riziko CVD az o 40%

Kardiovaskulární onemocnení je hlavní prícinou úmrtí v USA. Kazdý rok zemrou 600 000 lidí ze srdecních onemocnení a 130 000 úmrtí mrtvice. Nová studie vsak zjistila, ze riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnení muze být snízeno az o 40%, a to jednoduse jíst cerstvé ovoce kazdý den. Kazdodenní konzumace ovoce muze podle výzkumníku snízit riziko CVD o 25-40%.

(Health)

Hnedý tuk - udrzuje vás teplo a udrzuje vás stíhlý

Hnedý tuk - udrzuje vás teplo a udrzuje vás stíhlý

Lidé s více hnedým tukem se zdají být lépe schopni zustat teplo, kdyz je studený, uvedli kanadstí vedci ve Journal of Clinical Investigation. Dodali, ze zjistení z jejich studie by nakonec mohla být pouzita k nalezení zpusobu boje proti obezite. O hnedém tuku, coz je typ dobrého tuku, bylo az dosud známo mnoho.

(Health)

Panická porucha spojená se zvýseným rizikem infarktu, srdecních chorob

Panická porucha spojená se zvýseným rizikem infarktu, srdecních chorob

Jedinci, kterí trpí panickou poruchou nebo záchvaty paniky, mohou být v pozdejsím zivote mnohem vyssí riziko srdecního záchvatu a srdecních onemocnení. To je podle nové studie publikované v casopise Psychological Medicine. Vedle pocitu intenzivního strachu mohou záchvaty paniky zpusobit fyzické príznaky vcetne bolesti na hrudi, palpitace srdce a problémy s dýcháním - príznaky, které podle výzkumníku mohou predstavovat spatne diagnostikovanou srdecní chorobu.

(Health)

Zeny s MS mohou mít nizsí hladiny antioxidacních, protizánetlivých zivin "

Zeny s MS mohou mít nizsí hladiny antioxidacních, protizánetlivých zivin "

Nová studie zjistila, ze zeny s roztrousenou sklerózou ve srovnání se zdravými jedinci mohou mít nizsí podíl protizánetlivých a antioxidacních zivin, vcetne folátu, vitamínu E a horcíku. U zen s MS bylo zjisteno, ze mají nizsí hladiny folátu, horcíku a protizánetlivých zivin.

(Health)

Alkoholické tukové jaterní onemocnení: Vedci identifikují spoustení a lécbu

Alkoholické tukové jaterní onemocnení: Vedci identifikují spoustení a lécbu

Krome zmen v zivotním stylu a úbytku telesné hmotnosti v soucasné dobe neexistuje úcinná nebo bezpecná lécba nealkoholických tukových jaterních onemocnení. Nyní poprvé výzkumníci zjistili, ze protein s názvem cdk4 se vyskytuje na vyssích úrovních u mysích modelu a lidských pacientu s onemocnením. Také, kdyz zablokovali bílkoviny u mysí, uzívaly drogy, významne snízily vývoj steatózy jater - první fázi onemocnení.

(Health)

Mozky stíhacek jsou "jinak"

Mozky stíhacek jsou "jinak"

Mozary stíhacu jsou "drátené" odlisne, coz naznacuje nový výzkum z Velké Británie, který pouzil kognitivní testy a MRI vysetrení, aby ukázal, ze existují významné rozdíly v spojení bílé hmoty mezi oblastmi mozku stíhacích pilotu ve srovnání se skupinou zdravých dobrovolníku, .

(Health)